Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

STAWKI OPŁAT, NR KONTA, DEKLARACJA

Strona główna » GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI » STAWKI OPŁAT, NR KONTA, DEKLARACJA

 

 

WAŻNA INFORMACJA

STYCZEŃ 2021 r.

 

Urząd Gminy w Żarnowcu informuje, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu styczniu 2021 r. nie uległa zmianie i wynosi 14 zł za osobę, w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami za miesiąc styczeń, w terminie do 15 stycznia 2021 r.

W związku z planowaną od 01 lutego 2021 r. podwyżką stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów książeczki z opłatami nie będą w styczniu wysyłane.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać przelewem na konto Gminy Żarnowiec ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec, zgodnie z indywidualnym numerem konta bankowego, nadanym w momencie złożenia deklaracji, w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.

Indywidualny nr konta znajduje się pod tabelą na pierwszej stronie corocznie wysyłanych do Państwa informacji w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami (tzw. książeczek z opłatami).

Uprasza się aby w tytule przelewu napisać: „Opłata za gospodarowanie odpadami za okres…”

W poleceniu przelewu należy również podać imię i nazwisko właściciela oraz adres nieruchomości.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 32 644 93 20 wew. 108.

 

 

 

Ważna informacja dla mieszkańców w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

Od 6 września zmienił się termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) właściciel nieruchomości ma obowiązek  złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
  2. W przypadku zmniejszenia wysokości zobowiązania, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji za okres wsteczny za wyjątkiem następujących przypadków:
  • złoży deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana,
  • w związku ze śmiercią mieszkańca złoży deklarację w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega karze grzywny.  

Ponadto przypominamy, iż wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

 

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Stawka opłaty miesięcznej od 1 lutego 2021r. wynosi:

- 19,00 zł za osobę - za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

- 38,00 zł za osobę - podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny numer konta, który dostają Państwo wraz z informacją w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI
Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

  • 2021dozynkiWlodowice46
  • 2021dozynkiWlodowice45
  • 2021dozynkiWlodowice44
  • 2021dozynkiWlodowice43
  • 2021dozynkiWlodowice42
  • 2021dozynkiWlodowice41
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy