Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Gospodarka odpadami

STAWKI OPŁAT, NR KONTA, DEKLARACJA

STAWKI OPŁAT, NR KONTA, DEKLARACJA

 

 

WAŻNA INFORMACJA

STYCZEŃ 2021 r.

 

Urząd Gminy w Żarnowcu informuje, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu styczniu 2021 r. nie uległa zmianie i wynosi 14 zł za osobę, w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami za miesiąc styczeń, w terminie do 15 stycznia 2021 r.

W związku z planowaną od 01 lutego 2021 r. podwyżką stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów książeczki z opłatami nie będą w styczniu wysyłane.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać przelewem na konto Gminy Żarnowiec ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec, zgodnie z indywidualnym numerem konta bankowego, nadanym w momencie złożenia deklaracji, w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.

Indywidualny nr konta znajduje się pod tabelą na pierwszej stronie corocznie wysyłanych do Państwa informacji w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami (tzw. książeczek z opłatami).

Uprasza się aby w tytule przelewu napisać: „Opłata za gospodarowanie odpadami za okres…”

W poleceniu przelewu należy również podać imię i nazwisko właściciela oraz adres nieruchomości.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 32 644 93 20 wew. 108.

 

 

 

Ważna informacja dla mieszkańców w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

Od 6 września zmienił się termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) właściciel nieruchomości ma obowiązek  złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
  2. W przypadku zmniejszenia wysokości zobowiązania, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji za okres wsteczny za wyjątkiem następujących przypadków:
  • złoży deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana,
  • w związku ze śmiercią mieszkańca złoży deklarację w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega karze grzywny.  

Ponadto przypominamy, iż wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

 

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Stawka opłaty miesięcznej od 1 lutego 2021r. wynosi:

- 19,00 zł za osobę - za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

- 38,00 zł za osobę - podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny numer konta, który dostają Państwo wraz z informacją w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

Najnowsze aktualności

: 6 grudnia - odwiedziny Świętego Mikołaja
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

6 grudnia - odwiedziny Świętego Mikołaja

6

gru

2022

: Ogłoszenie wyników konkursu „Jestem Eko’’
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Ogłoszenie wyników konkursu „Jestem Eko’’

5

gru

2022

: Informacja o zakupie preferencyjnym węgla na terenie ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Informacja o zakupie preferencyjnym węgla na terenie ...

5

gru

2022

: Przebudowa drogi gminnej nr 692003 S Udórz Wymysłów
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Przebudowa drogi gminnej nr 692003 S Udórz Wymysłów

5

gru

2022

: Odpoczynek i leczenie - turnusy rehabilitacyjne KRUS
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Odpoczynek i leczenie - turnusy rehabilitacyjne KRUS

2

gru

2022

: Internetowy konkurs o zdrowiu sprawdzi wiedzę ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Internetowy konkurs o zdrowiu sprawdzi wiedzę ...

2

gru

2022

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Związek Gmin Jurajskich

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.