Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Lokalizacja

Strona główna » O gminie » Lokalizacja

Gmina Żarnowiec jej sołectwa i lokalizacja

Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek. Na jej obszarze występują zasoby wód powierzchniowych z rzekami: Pilicą, Żebrówką, Uniejówką, Udorką, Stokiem, Jagiełką.

Gmina Żarnowiec położona jest w dolinie leżącej w północno – wschodniej części województwa śląskiego. Położenie Żarnowca x – 55941000, y – 4420150. Gmina Żarnowiec graniczy: od południa z Gminami: Wolbrom i Charsznica, od Wschodu z gminami Kozłów i Słupia Jędrzejowska.
Powierzchnia ogólna wynosi 12477 ha, z tego: użytki rolne 9078 ha, lasy 2788 ha, teren zabudowany 249 ha, drogi 218 ha. Teren jest równinny 270 – 280 m. n.p.m. z niewielkimi wyniosłościami w miejscowościach Udórz i Chlina 363 m. n.p.m.                    
 Zbiorniki wodne, rzeki.
Przez Gminę przepływają następujące rzeki:
     rzeka Pilica
     rzeka Udorka
     rzeka Żebrówka
     rzeka Uniejówka  
     rzeka Kośmidrówka
Ponadto przez obszar gminy przepływają mniejsze cieki wodne (strugi, potoki) stanowiące odnogi i dopływy w/w rzek.
Szata roślinna, to głównie pola uprawne, łąki, lasy iglaste, które stanowią 20% powierzchni gminy. W strukturze osadniczej gminy dominuje przestrzennie uporządkowana forma wsi typu jednostronnie zabudowanej. Odległość czasowa (samochód osobowy) od aglomeracji miejskiej przedstawia się następująco: Kraków 50 min., Katowice 60 min., Częstochowa 70 min., Zawiercie 30 min., Olkusz 30 min.
 
Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

  • 17Jaselka2021
  • 16Jaselka2021
  • 15Jaselka2021
  • 14Jaselka2021
  • 13Jaselka2021
  • 12Jaselka2021
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy