Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

RODO

Strona główna » RODO

 

Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Żarnowiec z siedzibą w Żarnowcu, ul. Krakowska 34;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: ug@zarnowiec.pl tel. 32/ 644 93 20
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Żarnowiec określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących Gminie Żarnowiec uprawnień, bądź spełnienia przez Gminę Żarnowiec obowiązków  określonych  tymi  przepisami  prawa  albo  jest  niezbędne  do wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania władzy publicznej
 4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji zadań urzędu, wniosków mieszkańców lub realizacji umów
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w celu realizacji wniosków skierowanych do Urzędu Gminy w Żarnowcu i za zgodą wnioskodawców
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania
  Następnie wraz z datą ustania potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;
 7. Podanie danych osobowych jest wymagane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie bez rozpatrzenia wniosków i pism kierowanych do Urzędu Gminy w Żarnowcu
 8. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Gminy w Żarnowcu posiada prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c) usunięcia swoich danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Urząd Gminy w Żarnowcu ma prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

mgr Roksana Krowicka

e-mail: iodo@zarnowiec.pl,   ug@zarnowiec.pl

tel. 32/ 644 93 20

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI
Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

 • 17Jaselka2021
 • 16Jaselka2021
 • 15Jaselka2021
 • 14Jaselka2021
 • 13Jaselka2021
 • 12Jaselka2021
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy