Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Otwarty nabór do programu stypendialnego

Strona główna » Aktualności » Otwarty nabór do programu stypendialnego

 

Otwarty  nabór  do  programu  stypendialnego

 

            Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski przyjmuje zgłoszenia do Programu Stypendia Pomostowe – DYPLOM  Z  MARZEŃ  od studentów I roku - tegorocznych maturzystów mieszkających na terenach wiejskich lub miastach do 20 tyś. mieszkańców. Stypendium może otrzymać student dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą ubiegać się kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.Podstawowym kryterium jest liczba punktów osiągniętych na egzaminie maturalnym - nie niższa niż 90 liczona według algorytmu.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % ( 50% = 50 punktów ).
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawanym na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów sumujemy.

Kolejnym kryterium jest dochód rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie może być wyższy niż  1688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.                                                         

Komisja Konkursowa Stowarzyszenia dokona wstępnej kwalifikacji kandydatów do stypendiów i prześle listę rekomendowanych, tegorocznych maturzystów – studentów pierwszego roku do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP), która wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polski (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW) oraz koalicją pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację   im.  Stefana Batorego przyzna w drodze konkursu DYPLOM  Z  MARZEŃ  stypendia w wysokości 5000 zł wypłacanych w 10 miesięcznych ratach.                                                                                                    

Maturzyści – studenci spełniający powyższe kryteria mogą zgłaszać swoje kandydatury na adres : chruszczobrod.stowarzyszenie@op.pl lub martagrzesica@wp.pl oraz telefonicznie 695 400 442. 

Więcej informacji o Programie Stypendia Pomostowe (Segment II ) można uzyskać na stronie:

www.stypendia-pomostowe.pl                                                                                                                     

                                                                                                    Prezes Stowarzyszenie – Marta Grzesica

 

Źródło:

http://lgdperlajury.pl/aktualne-informacje

 

autor: zarnowiec.pl

data dodania: 2019-08-02 11:27:25

Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

 • DSCF6483-Parasol2020
 • DSCF6479-Parasol2020
 • DSCF6478-Parasol2020
 • DSCF6477-Parasol2020
 • DSCF6476-Parasol2020
 • DSCF6475-Parasol2020
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy