Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Rolnicy także będą objęci działaniami osłonowymi przed wzrostem cen prądu

Strona główna » Aktualności » Rolnicy także będą objęci działaniami osłonowymi przed wzrostem cen prądu

 

Rolnicy  także  będą  objęci  działaniami  osłonowymi  przed  wzrostem  cen  prądu

 

     Rolnikom kwalifikującym się do kategorii mikro i małych przedsiębiorstw przysługuje skorzystanie z mechanizmu osłonowego, zabezpieczającego przed podwyżką cen energii elektrycznej – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który wraz z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim przedstawił regulacje prawne dotyczące cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych prowadzących działalność rolniczą.

31 lipca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wśród przepisów tej ustawy znajduje się regulacja mówiąca o zmianie terminu  składania oświadczeń na 13 sierpnia 2019 r. Czytaj też: 13 sierpnia to nowy termin na oświadczenia w sprawie cen energii - zdecydował Sejm

Rolnicy w grupie uprawnionych

W związku z kierowanymi do Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pytaniami nt. stosowania przepisów ustawy do odbiorców końcowych prowadzących działalność rolniczą, resorty wyjaśniają, że w opinii ME i MRiRW rozwiązania te mają również zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność rolniczą.

Jak wyjaśnia Krzysztof Tchórzewski, były sugestie, by termin na złożenie oświadczenia był jeszcze dłuższy, ale znacząco opóźniłoby to wypłaty rekompensat spółkom energetycznym oraz termin zmiany umów odbiorcom.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podkreśla, że rolnicy mają prawo skorzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie o cenach prądu. - Niezależnie od posiadanej umowy na dostawę energii elektrycznej oraz stosowanej taryfy w rozliczeniach z zakładem energetycznym, rolnicy i przedsiębiorstwa sektora rolnego mają zagwarantowane takie same warunki jak inni przedsiębiorcy – powiedział.

Jak wyjaśnia, w zależności od wielkości gospodarstwa rolnego, w szczególności liczby osób zatrudnionych, osiąganych przychodów, przepisy unijne dotyczące pomocy w rolnictwie (Rozporządzenia Komisji nr 702/2014) zaliczają rolników do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Te same kryteria wynikają z krajowych przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. -  Dlatego warunkiem skorzystania z przygotowanych rozwiązań jest spełnienie odpowiednich kryteriów – dodaje Ardanowski.

Kto jest przedsiębiorcą?

Minister zachęca rolników, którzy korzystają z taryfy C, aby podobnie jak przedsiębiorcy z innych branż, skorzystali z  rozwiązań stabilizujących ceny prądu. - Apeluję do wszystkich, którzy spełniają te kryteria, żeby do 13 sierpnia złożyli oświadczenia potwierdzające ich status, po to aby w II półroczu br. mogli skorzystać z zamrożonych cen energii. Jest to ważne, bo przecież musimy dbać o koszty w rolnictwie. Od tych kosztów zależy również nasza konkurencyjność – podkreślił.

Zgodnie z prawem unijnym, a także przepisami prawa krajowego, przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Resort podkreśla, że:

  • rolnicy korzystający z grupy taryfowej G nie muszą składać oświadczenia i zamrożenie ceny energii elektrycznej przysługuje im automatycznie z mocy ustawy;
  • mikro i mali przedsiębiorcy będący rolnikami, korzystający z innych taryf niż G, którzy dotychczas nie złożyli oświadczeń, aby w II półroczu skorzystać z zamrożonych cen energii, powinni złożyć do sprzedawców energii, z którymi łączą ich aktualne umowy, najpóźniej do 13 sierpnia, oświadczenie (według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy) potwierdzające ich status jako zatrudniających mniej niż 10 pracowników albo 50 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln albo 10 mln EUR;
  • rolnicy będący średnimi i dużymi przedsiębiorcami, będą uprawnieni do złożenia do Zarządcy Rozliczeń Cen wniosku o dofinansowanie, stanowiące pomoc de minimis. Wnioski o tę pomoc będzie można składać w październiku za okres lipiec-wrzesień oraz w styczniu za okres październik-grudzień.

Firmy rodzinne także uprawnione

Resort rolnictwa podkreśla, że wskazana wyżej interpretacja dotyczy również innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na ich formę prawną oraz źródła finansowania. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. Mogą to być również podmioty nienastawione na zysk. Przykłady takich podmiotów: fundacje, stowarzyszenia, niepubliczne szkoły, kościoły (parafie) i związki wyznaniowe.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych w dalszym toku prac legislacyjnych procedowana będzie w Senacie RP, następnie zostanie przekazana do podpisu przez Prezydenta RP.

 

Ministerstwo Energii publikuje oświadczenie odbiorcy energii oraz instrukcję wypełniania wniosku

https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Oswiadczenie-odbiorcy-koncowego-energii.pdf/77396a64-9853-c71c-aaf2-a2740672515d

https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Instrukcja-jak-wypelnic-oswiadczenie11.pdf/cad9a8e7-4c38-87a7-7fe1-c1edddbe746a

 

 

 

autor: zarnowiec.pl

data dodania: 2019-08-02 11:10:39

Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

  • DSCF6483-Parasol2020
  • DSCF6479-Parasol2020
  • DSCF6478-Parasol2020
  • DSCF6477-Parasol2020
  • DSCF6476-Parasol2020
  • DSCF6475-Parasol2020
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy