Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:   

 • 18 roku życia;
 • 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej);
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej.

Kwoty świadczeń od 1 listopada 2017r:

      95 zł - na dziecko do ukończenia 5 roku życia

    124 zł - na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

    135 zł - na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 

 • urodzenia dziecka – 1.000 zł jednorazowo, dodatkowym warunkiem otrzymania dodatku jest pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu, o świadczenie można ubiegać się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia

   
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie na okres 24 miesięcy lub 36 miesięcy ( jeżeli sprawowana jest opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu)  lub 72 miesięcy( w przypadku dziecka niepełnosprawnego), dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

- podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

- dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

 • samotnego wychowywania dziecka (w przypadku, gdy na dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje, lub ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone - 193 zł jednak nie więcej niż 386 zł  na wszystkie dzieci;
   
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego
   
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –90 zł na dziecko do 5 roku życia i 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia
   
 • rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł raz w roku w związku z rozpoczęciem przez dziecko  roku szkolnego lub „zerówki”
   
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania - 69  na dojazd lub 113 zł na zamieszkanie w internacie lub stancji przez okres roku szkolnego.

 

Najnowsze aktualności

: XLII SESJA RADY GMINY ŻARNOWIEC
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

XLII SESJA RADY GMINY ŻARNOWIEC

21

maj

2023

: TRANSMISJA ON-LINE SESJI RADY GMINY ŻARNOWIEC
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

TRANSMISJA ON-LINE SESJI RADY GMINY ŻARNOWIEC

16

maj

2023

: Urząd KNF - zaproszenie na webinaria CEDUR dla ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Urząd KNF - zaproszenie na webinaria CEDUR dla ...

16

maj

2023

: Komunikat KRUS - roczna kwota graniczna
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Komunikat KRUS - roczna kwota graniczna

16

maj

2023

: INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU GMINY ŻARNOWIEC DO ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU GMINY ŻARNOWIEC DO ...

12

maj

2023

: Wycieczka do Warszawy dla seniorów
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Wycieczka do Warszawy dla seniorów

9

maj

2023

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Związek Gmin Jurajskich

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.