Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Inwestycje

Projekty

PROJEKTY 2012r.

Projekt realizowany przez Gminę Żarnowiec w roku szkolnym 2011-2012

Projekt realizowany przez Gminę Żarnowiec w roku szkolnym 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Żarnowiec realizowała projekt o nazwie

„Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Żarnowiec”, który był współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na jej terenie, tj. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu, wraz z filią w Małoszycach i Szkole Podstawowej  im. Haliny Grabowskiej „Zety” w Chlinie. Okresem realizacji projektu był rok szkolny 2011/2012.

 Uczestnikami projektu byli wyłącznie uczniowie i uczennice, którzy w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczali do klas I-III szkoły podstawowej.

Udział uczestników projektu (uczniów i uczennic klas I-III) był bezpłatny.

W ramach Projektu szkoły podstawowe doposażyły swoją bazę dydaktyczną w pomoce dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji nauczania i wychowania, jakie wprowadziły zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I-III szkoły podstawowej określonej rozporządzeniem MEN.

Szkoły te w ramach  projektu  „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Żarnowiec” realizowały zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego opracowaną przez zespół nauczycieli danej szkoły.

 Zatem każda szkoła podstawowa organizowała dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb następujące zadania dodatkowe:

·    zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

·    zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

·    zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

·  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie

·  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.

 Szczegółowy harmonogram dodatkowych zajęć dla uczniów i uczennic klas I-III można było znaleźć w budynku każdej szkoły podstawowej uczestniczącej w projekcie na tablicy informacyjnej. Określał on rodzaj prowadzonych dodatkowych zajęć, nauczyciela prowadzącego, daty i godziny zajęć.

 Zajęcia dodatkowe w ramach projektu odbywały się w salach lekcyjnych szkoły, do której dany uczeń bądź uczennica uczęszczali.

 Prawidłowa realizacja przedstawionego Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Żarnowiec” miała doprowadzić do osiągnięcia celu podstawowego, jakim jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie.

Zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem i w oparciu o przygotowane programy nauczania. Programy  zostały opracowane  na potrzeby projektu, uwzględniając właściwy zakres danej tematyki. Podczas trwania zajęć wykorzystywano pomoce dydaktyczne otrzymane w ramach projektu, co niewątpliwie przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć, a tym samym do lepszego przyswojenia wiedzy przez uczniów. Praca na zajęciach, ze względu na zróżnicowaną grupę wiekową miała charakter indywidualny, dostosowany do potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników projektu. Indywidualizacja ta polegała przede wszystkim na stałym monitorowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, stopniowaniu trudności oraz systematyczności i ciągłości oddziaływań. Podczas pracy z dziećmi wykorzystywano różne formy i metody pracy. Najbardziej uczniom przypadły do gustu gry i zabawy dydaktyczne oraz praca w grupach.

Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Z zaangażowaniem podchodzili do powierzonych im zadań.

Z bardzo dużym zaciekawieniem korzystali z nowych pomocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Praca na zajęciach miała służyć przede wszystkim lepszemu opanowaniu przez dzieci umiejętności z poszczególnych form wsparcia. U dzieci biorących udział w projekcie zaobserwowano lepsze wyniki w zakresie tych umiejętności. Uczniowie stali się bardziej aktywni podczas lekcji. Na koniec każdego kwartału został przeprowadzony test sprawdzający wiadomości z danej tematyki kwartalnej. Stopień trudności zadań w nim zawartych był zróżnicowany i dostosowany do wieku i możliwości uczniów.

   Uczniowie nie sprawiali żadnych trudności, słuchali uwag i poleceń oraz wykonywali wszystkie powierzone im zadania. Efekty ich pracy są widoczne każdego dnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Najnowsze aktualności

: Pies czuje tak jak Ty
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Pies czuje tak jak Ty

18

lip

2024

: Program XXVI DNI ŻARNOWCA
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Program XXVI DNI ŻARNOWCA

18

lip

2024

: Bezpieczeństwo podczas prac polowych
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Bezpieczeństwo podczas prac polowych

18

lip

2024

: SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRA EUROPEJSKIEGO
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRA EUROPEJSKIEGO

18

lip

2024

: BON ENERGETYCZNY - nabór wniosków od 1 sierpnia
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

BON ENERGETYCZNY - nabór wniosków od 1 sierpnia

18

lip

2024

: Energetycy wspierają obrączkowanie bocianów
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Energetycy wspierają obrączkowanie bocianów

18

lip

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.