Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Otola Mała historia i charakterystyka

Strona główna » O gminie » Nasza Gmina dawniej » Historia i Charakterystyka poszczególnych sołectw » Otola Mała historia i charakterystyka

Otola Mała

 
            Najmniejszy na terytorium gminy zespół ruralistyczny (zespół zabudowy wiejskiej) położony jest na pograniczu Wyżyny Miechowskiej i Progu Lelowskiego, na terenie niemal płaskim położonym na wysokości od 297 do 313 m n.p.m.
            Otola Mała to tereny głównie użytkowane rolniczo, położone po wschodniej stronie obszaru pomiędzy Brzezinami od północy i Łanami Małymi od południa.
            Zespół Otola Mała sąsiaduje od zachodu z zespołem Otola, od północy z Brzezinami, wschodu z Łanami Wielkimi, a od południa z Łanami Małymi.
            Jest to układ jednostronnej ulicówki z reliktami dawnej zabudowy drewnianej z zachowanymi od czasów urządzania, w tradycyjnym rozplanowaniu, domami mieszkalnymi usytuowanymi kalenicowo i frontem do drogi oraz budynkami gospodarczymi zbudowanymi w głębi działek siedliskowych.
            Główną osią układu jest droga prowadząca z Łan Wielkich na wschodzie przez Otolę Małą do Otoli na zachodzie. Do drogi tej od strony północnej i południowej niemal pod katem prostym, dochodzą polne drogi dojazdowe. Zabudowa zlokalizowana jest na siedliskach, położonych po północnej stronie drogi w postaci luźno położonych siedlisk. W części zachodniej zabudowa luźnie rozrzucona jest po obydwóch stronach drogi.
 
HISTORIA
Praktycznie brak jest materiałów źródłowych dotyczących wsi Otola Mała. Układ pourządzeniowy wsi nawiązuje do sąsiednich, podobnych układów, co wskazuje na powstanie i wyodrębnienie w połowie XIX wieku. Zespół ten stanowił dawniej część wsi Otola – daleki przysiółek, ponieważ na mapie wojskowej z 1943 r. na jego określenie użyte są dwie nazwy Otola Dziadówki i Otola Kowale. W 1988 r. w Otoli Małej było 22 zagrody.
 

Lata
Ilość domów
Ludność ogółem
1988 r.
22
 
1990 r.
 
53
2000 r.
 
52
2008 r.
 
52

 
 
Źródła:
-   Słownik Geograficzny, 1893, t. XIII s. 789, W. Jaskłowski, Żarnowiec i okolice, 1910,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnowiec – Pracownia urbanistyczno – architektoniczna – „Olkusz” s.c. 2000,
-   Urząd Gminy w Żarnowcu.
 
Otola Mała Dawniej zdjęć w galerii: 5
 • Panorama wsi od strony południowo - zachodniej.
 • Panorama wsi od strony zachodniej, z drogi prowadzącej z Otoli do Łan Wielkich.
 • Stodoła w zagrodzie.
 • Dom mieszkalny w zagrodzie.
 • Dom mieszkalny w zagrodzie.
więcej
Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

 • 46pasowanieSPChlina2021
 • 45pasowanieSPChlina2021
 • 44pasowanieSPChlina2021
 • 42pasowanieSPChlina2021
 • 40pasowanieSPChlina2021
 • 38pasowanieSPChlina2021
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy