Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Łany Średnie historia i charakterystyka

Strona główna » O gminie » Nasza Gmina dawniej » Historia i Charakterystyka poszczególnych sołectw » Łany Średnie historia i charakterystyka

Łany Średnie

 
            Sołectwo Łany Średnie wraz zPodleśnymi położone jest w zachodniej części Niecki Nidziańskiej na Wyżynie Miechowskiej na wysokości od 289 do 317 m n.p.m. Terytorium wsi zajmuje wschodnią część obszaru gminy Żarnowiec.
Łany Średnie sąsiadują z takimi terenami jak: Łany Wielkie na zachodzie i północy, Koryczany na wschodzie i południu oraz Zabrodzie na południu.
Niemal cały teren zajmowany przez zespół, to tereny użytkowane rolniczo z niewielkim obszarem zalesionym, położonym na północy i wchodzącym w skład większego terenu leśnego w granicach Łan Wielkich.
Zespół ruralistyczny Łany Średnie, położony jest długim pasem zabudowy ciągnącym się dwustronnie wzdłuż drogi powiatowej, biegnącej z południa na północ, a po zmianie kierunku drogi na kierunek z zachodu na wschód, po stronie północnej tego odcinka. Niewielka część zespołu tzw. Dziadówki usytuowane są w pewnym oddaleniu od głównego zespołu, przy północnej granicy wsi przy drodze o przebiegu wschód – zachód.
Układ siedlisk i ich zabudowa zachowane są w czytelnym, tradycyjnym rozplanowaniu z domem mieszkalnym usytuowanym przy drodze w paśmie południowym - szczytowo, we wschodnim – kalenicowo, z budynkami gospodarczymi zbudowanymi w głębi siedlisk. Obory budowane były w tzw. okół, stodoły stały odrębnie w głębi siedlisk. Zespół ten jest klasycznym przykładem „inżynierskiego” kreowania przestrzeni wiejskiej podczas urządzania wsi.
Główną oś układu stanowi droga o przebiegu południe – północ, skręcająca następnie na kierunek zachód – wschód prowadząca przez skupisko osadnicze. Od zakrętu w kierunku najpierw północnym, a dalej zachodnim prowadzi droga do Dziadówek i dalej do Łan Wielkich. Do tych dróg dochodzą pod katem prostym drogi prowadzące do pól uprawnych.
 
HISTORIA
Praktycznie brak jest materiałów źródłowych dotyczących wsi Łany Średnie. Przez większość dotychczasowej swej historii, terytorium tego zespołu wchodziło w skład południowo – wschodniej części, dawnego terytorium wsi Łany Wielkie i dopiero w wyniku XIX – wiecznego urządzania Łany Średnie wyodrębnione zostały jako odrębna jednostka.
 

Lata
Ilość domów
Ludność ogółem
1988 r.
110
 
1990 r.
 
309
2000 r.
 
270
2008 r.
 
265

 
Źródła:
-   Słownik Geograficzny, 1884, t. V s. 586, W. Jaskłowski, Żarnowiec i okolice, 1910,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnowiec – Pracownia urbanistyczno – architektoniczna – „Olkusz” s.c. 2000,
-   Urząd Gminy w Żarnowcu.
 
Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

  • 46pasowanieSPChlina2021
  • 45pasowanieSPChlina2021
  • 44pasowanieSPChlina2021
  • 42pasowanieSPChlina2021
  • 40pasowanieSPChlina2021
  • 38pasowanieSPChlina2021
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy