Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje, remonty - 2019 rok

Inwestycje, remonty - 2019 rok

 

I N W E S T Y C J E,   R E M O N T Y  -  2019  rok

 

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Zakończono prace związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łany Wielkie Ściegna.

W ramach zadania została wykonana nakładka asfaltowa o długości 1096 mb.

Wykonawcą była firma Boltech sp. z o.o. ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno.

Kwota: 372.578,30 zł 

Gmina Żarnowiec pozyskała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 59% wartości inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

 

- „Inicjatywa Sołecka” 2019

Gmina Żarnowiec uzyskała wsparcie finansowe dla następujących przedsięwzięć:

1) Remont pomnika żołnierzy batalionu „Parasol” w Udorzu
– koszt kwalifikowany 20 000,00 zł, w tym kwota podlegająca refundacji z budżetu Województwa Śląskiego 15 000,00 zł, kwota środków własnych 5 000,00 zł.

2) Zakup placu zabaw przy remizie OSP w Łanach Średnich

– koszt kwalifikowany 12 500,00 zł, w tym kwota podlegająca refundacji z budżetu Województwa Śląskiego 10 000,00 zł, kwota środków własnych 2 500,00 zł.

3) Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) w Woli Libertowskiej

– koszt kwalifikowany 37 500,00 zł, w tym kwota podlegająca refundacji z budżetu Województwa Śląskiego 30 000,00 zł, kwota środków własnych 7 500,00 zł.

 

 

-  Oczyszczenie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 692008 S położonej w Chlinie

 Zakończono prace związane z oczyszczeniem nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 692008 S położonej w Chlinie".  Wykonawcą zadania była firma Trans-Rem-Bud Janusz Ibek, ul. Traktorzystów 12, 42-439 Żarnowiec.

Kwota: 54.639,31 zł 

 

 

- Prace konserwatorskie w budynku kościoła w Chlinie

W miesiącu październiku br. dokonano odbioru końcowego prac konserwatorskich przy zabytku ruchomym – polichromiach ścian i sklepień w budynku kościoła p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie.

Zakres rzeczowy prac obejmował m.in.:

- oczyszczenie malowideł,

- odgrzybienie i odsolenie malowideł,

- impregnacja malowideł,

- uzupełnienie ubytków zaprawy,

- uzupełnienie pobiał,

- uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej.

Dotacja na to zadanie z Gminy Żarnowiec wyniosła 70.000,00 zł.

Prace konserwatorskie miały na celu przywrócenie estetycznych walorów polichromii z jednoczesnym zachowaniem zabytkowego charakteru.

 

 

- Remont Szkoły Podstawowej w Żarnowcu

W miesiącu sierpniu br. zakończył się remont Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu.

Zakres prac obejmował m.in.:

- wymianę posadzek z wykładzin w 8 salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim,

- wymianę wykładzin dywanowych na podłogi panelowe malowanie sekretariatu, gabinetu dyrektora i sali nr 16,

- wymianę podłogi sportowej na sali gimnastycznej, wymianę okien na sali gimnastycznej,

- wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

- wymianę płytek ceramicznych na wejściu głównym do budynku,

- wymianę rynien dachowych.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „BUDOMAS” z Wrocławia.

Kwota: 344.991,24 zł 

 

 

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup i montaż urządzeń na ujęciach wody i stacji wodociągowej w Żarnowcu

Zakończono prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”.

Kwota: 6.099.749,70 zł 

 

 

- Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na zakup samochodu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowcu

Kwota dofinansowania wynosi: 240.000,00 zł.

Dotacja z budżetu gminy: 389.930,00 zł

WFOŚiGW: 220.000,00 zł  

 

 

- Utworzenie Szkolnej Ekopracowni pn. Zielona ZETKA

Utworzenie Ekopracowni pn. Zielona ZETKA było możliwe dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu pn.: „Zielona Pracownia”.

Szkoła w Chlinie otrzymała dofinansowanie w kwocie 29 993,53 zł. Wkład własny: 7.499,40 zł

 

 

- Demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarnowiec

 

 

- Droga powiatowa 1757S Koryczany-Kępie 

Dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie: 17.946,94 zł - 10% wartości inwestycji 

 

 

- Budowa, odwodnienie zatoczki parkingowej w Udorzu 

Dotacja z budżetu gminy: 25.000,00 zł 

 

 

- Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łany Wielkie

Kwota: 16.920,00 zł 

 

 

- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łanach Średnich

Kwota: 5.000,00 zł 

 

 

 

 

 

Najnowsze aktualności

: Darmowa aplikacja „Kiedy śmieci”
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Darmowa aplikacja „Kiedy śmieci”

8

gru

2023

: INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

6

gru

2023

: TRANSMISJA ON-LINE SESJI RADY GMINY ŻARNOWIEC
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

TRANSMISJA ON-LINE SESJI RADY GMINY ŻARNOWIEC

5

gru

2023

: Ogłoszenie o naborze OPL / Bank Żywności w ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Ogłoszenie o naborze OPL / Bank Żywności w ...

29

lis

2023

: Zaproszenie na wystawę
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Zaproszenie na wystawę

28

lis

2023

: Zastrzeżenie/cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Zastrzeżenie/cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

28

lis

2023

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Związek Gmin Jurajskich

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.