Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Żarnowiec na lata 2024-2034”

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Żarnowiec na lata 2024-2034”

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu

„Strategii Rozwoju Gminy Żarnowiec na lata 2024-2034”

 

Działając na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2023 poz. 225 ze zm.), uchwały nr XLIV/281/2006 Rady Gminy w Żarnowcu w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żarnowiec, uchwały nr XLIV/274/2023 Rady Gminy Żarnowiec w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowywania projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarnowiec na lata 2024-2034, w tym trybu konsultacji oraz zarządzenia nr 61/2023 Wójta Gminy Żarnowiec z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarnowiec na lata 2024-2034,

przedstawiam niniejsze sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Żarnowiec na lata 2024-2034”:

 1. Przedmiot konsultacji: „Strategia Rozwoju Gminy Żarnowiec na lata 2024-2034”.
 2. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2023 poz. 225 ze zm.), uchwała nr XLIV/281/2006 Rady Gminy w Żarnowcu w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żarnowiec, uchwała nr XLIV/274/2023 Rady Gminy Żarnowiec w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowywania projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarnowiec na lata 2024-2034, w tym trybu konsultacji oraz zarządzenie nr 61/2023 Wójta Gminy Żarnowiec z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarnowiec na lata 2024-2034.
 3. Cel konsultacji: poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Żarnowiec, sąsiednich gmin oraz innych podmiotów, przedsiębiorstw i partnerów społecznych oraz uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej poszczególnych zapisów dokumentu, w tym uwzględnienie w nim potrzeb i oczekiwań grupy adresatów.
 4. Termin konsultacji: od 23 sierpnia do 27 września 2023 r.
 5. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Wójt Gminy Żarnowiec.
 6. Forma przeprowadzenia konsultacji: formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji przesłany na adres Urzędu Gminy w Żarnowcu, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec lub złożony osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Żarnowcu albo przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@zarnowiec.pl oraz zebranie konsultacyjne z mieszkańcami prowadzone w formule online, które odbyło się dnia 25 września 2023 r. o godz. 14:00.
 7. Informacja o sposobie promowania konsultacji: Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żarnowiec na lata 2024-2034 oraz Formularz zgłaszania opinii, uwag i propozycji opublikowano:
  1. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarnowiec: https://bip.ugzarnowiec.madkom.pl/ w zakładce „inne – konsultacje społeczne”,
  2. Na stronie internetowej Gminy Żarnowiec: www.zarnowiec.pl ,
  3. W Urzędzie Gminy w Żarnowcu.
 8. Informacja o wynikach konsultacji: w toku konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz zgłaszania uwag. W zebraniu, które odbyło się w formule online dnia 25 września 2023 r. o godz. 14:00 nie wzięła udziału żadna osoba. Podsumowując, w trybie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do projektu strategii Rozwoju Gminy Żarnowiec na lata 2024-2034.  

 

 

29

WRZ

2023

704

razy

czytano

272/4454

zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ...

23

lip

2024

: Nowa edycja programu "Mój Prąd"
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Nowa edycja programu "Mój Prąd"

23

lip

2024

: Podziękowanie dla strażaków
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Podziękowanie dla strażaków

23

lip

2024

: Ostrzeżenia meteorologiczne: UPAŁ
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Ostrzeżenia meteorologiczne: UPAŁ

22

lip

2024

: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

19

lip

2024

: INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMIN PAŃSTWOWY NA ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMIN PAŃSTWOWY NA ...

19

lip

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.