Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu uchwały Rady Gminy Żarnowiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żarnowiec

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Żarnowiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żarnowiec, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 4 sierpnia 2023 r. do dnia 3 września 2023 r. w następujących formach:

1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

- w postaci papierowej na adres Urzędu Gminy w Żarnowcu ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Żarnowcu;

- w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: ug@zarnowiec.pl;

2. Spotkania konsultacyjnego on-line, które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii;

3. Ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/qGUw6PZQ1k.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 28 lipca 2023 r. w następujących formach:

- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ugzarnowiec.madkom.pl/

- na stronie internetowej www.zarnowiec.pl

- na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żarnowcu

- w mediach społecznościowych.

 

Formularz zgłaszania uwag, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem graficznym, dostępne były:

- na stronie internetowej Gminy Żarnowiec: www.zarnowiec.pl

- na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.ugzarnowiec.madkom.pl/

- w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Żarnowcu, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec (pokój nr 9).

 

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było spotkanie konsultacyjne on-line z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W spotkaniu wzięły udział 3 osoby. Podczas spotkania przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi założeń programu. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu.

 

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wypełniony formularz składania uwag do projektu uchwały z załącznikami, natomiast liczba wypełnionych ankiet wyniosła 16. Wyniki ankietyzacji potwierdziły występowanie nagromadzenia negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz innych sferach na obszarze wskazanym jako obszar rewitalizacji. Wyniki posłużą opracowaniu diagnozy szczegółowej obszaru rewitalizacji przy przygotowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Wyniki raportu podsumowującego wyniki ankiet są dostępne pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=g95e1fuwDyquNy0Tr3aIHlPmQEiIpyeR&id=PelUsrVwlUq3bh9cA9IKkLtAhAkjKw1JkT5TzI1E-IpUODlVTjFIRVRCNzdRNDgzWjY5UzVSTDUySi4u

 

 

19

WRZ

2023

469

razy

czytano

42/4216

zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: Zaproszenie na wystawę
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Zaproszenie na wystawę

28

lis

2023

: Zastrzeżenie/cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Zastrzeżenie/cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

28

lis

2023

: ŚWIĄTECZNA PACZKA
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

ŚWIĄTECZNA PACZKA

23

lis

2023

: ZMW organizuje Świąteczną Zbiórkę Zabawek
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

ZMW organizuje Świąteczną Zbiórkę Zabawek

23

lis

2023

: INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

22

lis

2023

: Przypomnienie - tylko 33 dni pozostały do ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Przypomnienie - tylko 33 dni pozostały do ...

20

lis

2023

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Związek Gmin Jurajskich

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.