Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Zmiany w e-usługach

Zmiany w e-usługach

Nowa odsłona e-usług:

  • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Zmieniasz swoje miejsce stałego lub czasowego zamieszkania? Wymeldowanie siebie lub swojego niepełnoletniego dziecka możesz już załatwić całkowicie online bez czekania aż twój wniosek elektroniczny obsłuży urzędnik. Rejestracja wymeldowania następuje bezpośrednio w rejestrze, a usługa jest bezpłatna. Usługi dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego lub https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego.

  • Wyjazd za granicę na pobyt stały lub czasowy

Wyjeżdżasz za granicę na dłużej niż 6 miesięcy? Planujesz na stałe wyjechać z Polski? Zgłoś swój wyjazd online i nie czekaj aż twój wniosek elektroniczny obsłuży urzędnik. W przypadku wyjazdu na pobyt czasowy dodatkowo następuje wymeldowanie z pobytu czasowego, jeżeli taki był zarejestrowany, a w przypadku wyjazdu na pobyt stały następuje wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego – również bez dodatkowego wniosku i online.  Rejestracja wyjazdu lub powrotu z wyjazdu a także powiązanego wymeldowania następuje bezpośrednio w rejestrze i nie musisz czekać na rozpatrzenie i rejestrację wyjazdu. Usługa jest bezpłatna. Więcej o usłudze: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-wyjazd-za-granice lub https://www.gov.pl/web/gov/zglos-powrot-z-zagranicy.

Nowe e-usługi:

  • Udostępnianie danych z rejestru PESEL

W ramach usług udostępniania danych z rejestru PESEL możliwe jest wnioskowanie o jednostkowe dane wybranej osoby lub wnioskowanie o ustanowienie dostępu do rejestru w trybie teletransmisji.

Uruchomienie usługi wnioskowania o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL umożliwia obywatelom lub uprawnionym podmiotom wnioskowanie drogą elektroniczną o pozyskanie wybranych danych ustalonej osoby z Rejestru PESEL. W ramach usługi jest możliwe złożenie stosownych pełnomocnictw, dołączenie dokumentów wskazujących prawo do pozyskania danych i wniesienie opłaty za udostępnienie danych. Natomiast usługa wnioskowania o ustanowienie dostępu do rejestru PESEL pozwala na elektroniczne złożenie wniosku, podpisanie go przez uprawnione osoby, wskazanie osoby do kontaktów technicznych i przekazanie dokumentacji technicznej do celów teletransmisji. Wnioskowanie o takie dane w przypadku obu usług odbywa się  łatwo i szybko, bez potrzeby wizyty w urzędzie. Skorzystać z usług można pod adresami: https://www.gov.pl/gov/uzyskaj-dane-innej-osoby-z-rejestru-pesel https://www.gov.pl/gov/uzyskaj-dostep-do-rejestru-pesel.

 

  • Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Usługa pozwala uprawnionym podmiotom (np. sądom czy bankom) na łatwe i szybkie wnioskowanie o udostępnianie danych dotyczących dowodów osobistych z Rejestru Dowodów Osobistych. W ramach usługi można złożyć elektronicznie wniosek o ustanowienie takiego dostępu, wskazać osoby do kontaktów technicznych i przekazać dokumentację techniczną do celów teletransmisji.  Wnioskowanie o taki dostęp odbywa się łatwo i szybko, bez potrzeby wizyty w urzędzie a dokumentację techniczną do ustanowienia dostępu wnioskodawca otrzyma od razu po złożeniu wniosku. Wniosek można złożyć: https://www.gov.pl/gov/uzyskaj-dostep-do-rejestru-dowodow-osobistych.

 

Wdrożenie usług jest realizacją zapisów ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1978), a w szczególności art. 1 i art. 3.

Projekt Kancelarii Prezesa Rady Ministrów współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-Administracja i otwarty rząd”. Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług  publicznych”.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wiadomosci

 

 

 

05

CZE

2022

220

razy

czytano

492/4181

zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: Weź udział w Śląskim Konwencie Klimatycznym - ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Weź udział w Śląskim Konwencie Klimatycznym - ...

27

wrz

2023

: INTERNET.GOV.PL
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

INTERNET.GOV.PL

27

wrz

2023

: TRANSMISJA ON-LINE SESJI RADY GMINY ŻARNOWIEC
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

TRANSMISJA ON-LINE SESJI RADY GMINY ŻARNOWIEC

27

wrz

2023

: Platforma internetowa SMOGSTOP
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Platforma internetowa SMOGSTOP

22

wrz

2023

: Trenuj z wojskiem - sam i w grupie
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Trenuj z wojskiem - sam i w grupie

22

wrz

2023

: KOWR - spółdzielnie energetyczne
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

KOWR - spółdzielnie energetyczne

22

wrz

2023

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Związek Gmin Jurajskich

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.