Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Pożyczka na Start

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 

Pożyczka na Start

        Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczęło nowy projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach którego będzie udzielać niskooprocentowanych kredytów na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dla kogo?

O wsparcie pożyczkowe mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające podane niżej warunki:

 • planują uruchomić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego,
 • bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • ukończyły 30 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w CEIDG oraz nie były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki,
 • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach EFS, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Rozszerzona grupa docelowa, do której kierowane jest wsparcie pożyczkowe, obejmuje:

 • Reemigrantów (do tej grupy zaliczani są również repatrianci),
 • Imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • Osoby ubogie pracujące,
 • Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Na jakie cele?

Pożyczka na Start” może być przeznaczona na cele inwestycyjne lub obrotowo-inwestycyjne bezpośrednio związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej:

 • adaptację, remont, modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu (z wyłączeniem określonym w § 3 pkt. 4 Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Pożyczka na Start),
 • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
 • zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki
 • bieżące koszty działalności gospodarczej (np. czynsz, księgowość, paliwo, media)

 „Pożyczka na Start” nie może być przeznaczona na finansowanie zakupów o charakterze konsumpcyjnym.

Warunki finansowe

 1. Kwota – do 120 000 zł
 2. Oprocentowanie pożyczki – 0,25%
 3. Maksymalny okres spłaty – 7 lat
 4. Karencja – do 12 miesięcy
 5. Prowizja – 0 zł
 6. Udzielenie pożyczki nie wymaga posiadania wkładu własnego

 

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości

 • pod adresem: 43-382 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pokój 303) – biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00,
 • pod numerami telefonów: 33 496 02 00, 33 496 02 40 lub 33 496 02 20,
 • i na stronie internetowej: www.bcp.org.pl

 

 

Źródło:

https://rpo.slaskie.pl/

 

 

 

07

LIS

2019

571

razy

czytano

2569/4332

zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: Światowy Dzień Ziemi
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Światowy Dzień Ziemi

16

kwi

2024

: WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWA
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWA

16

kwi

2024

: Serdecznie zapraszamy młodzież do Domu Kultury
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Serdecznie zapraszamy młodzież do Domu Kultury

16

kwi

2024

: KONDOLENCJE
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

KONDOLENCJE

10

kwi

2024

: Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w ...

9

kwi

2024

: Uwaga na oszustów! Ostrzegamy
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Uwaga na oszustów! Ostrzegamy

9

kwi

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.