Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Żarnowiec - Gminny Komisarz Spisowy
o g ł a s z a

nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w celu przeprowadzenia w dniach od 1 września 2010r. do 31 października 2010r. Powszechnego Spisu Rolnego

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku ( Dz. U. Nr 126, poz. 1040) w dnia od 1 września do 31 października 2010 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powszechny spis rolny według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. godz. 24.00  .

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełnić podstawowe wymagania stawiane rachmistrzom tj:
1.       ukończone 18 lat,
2.       wykształcenie co najmniej średnie
3.       pełna sprawność fizyczna,
4.       dyspozycyjność,
5.       znajomość obsługi komputera,
6.       znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
7.       zamieszkanie, praca lub nauka na terenie gminy Żarnowiec,
8.       komunikatywność.
Wszyscy kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w okresie od 20 czerwca do 31 lipca 2010r. w 4-dniowym szkoleniu (24 godz.).
Szkolenie obejmować będzie metodologię i organizację spisu oraz udział w warsztatach nt.: posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami.
Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Rachmistrzowie spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand-held z zainstalowaną aplikacją mobilną za którą będą bezpośrednio odpowiadać wg. odrębnie ustalonych zasad.
Rachmistrzowie spisowi będą uczestniczyć w obchodzie przedspisowym w dniach od 9 sierpnia 2010r. do 23 sierpnia 2010r. oraz w spisie w dniach od 1 września 2010r. do 31 października 2010r.
Z rachmistrzami spisowymi zostanie spisana umowa zlecenia w zakresie obowiązków wynikających z pracy rachmistrza.

W zgłoszeniu kandydatury należy podać:
1.       imię i nazwisko,
2.       adres zamieszkania,
3.       adres e-mail,
4.       numer telefonu kontaktowego,
5.       datę urodzenia,
6.       dokument poświadczający wykształcenie,
7.       zawód wyuczony - w przypadku studentów należy dołączyć kserokopię legitymacji studenckiej,
8.       miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy,
9.       w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty,
10.   w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
11.   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i nie karalności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe).
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy  w Żarnowcu, pok. nr 7, w dniach od 1 do 16 czerwca 2010r. z dopiskiem na kopercie:
„Zgłoszenie kandydata na rachmistrza w Powszechnym Spis Rolnym 2010"
 
                                                                                                                       Wójt Gminy Żarnowiec
 

01

CZE

2010

2876

razy

czytano

4272/4375

Zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: Bajkowy Dzień Dziecka - zaproszenie
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Bajkowy Dzień Dziecka - zaproszenie

22

maj

2024

: Konkurs Młodych Talentów
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Konkurs Młodych Talentów

22

maj

2024

: Targi EKO JURA
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Targi EKO JURA

22

maj

2024

: Ostrzeżenie meteorologiczne: BURZE
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Ostrzeżenie meteorologiczne: BURZE

22

maj

2024

: 20 maja - Światowy Dzień Pszczół
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

20 maja - Światowy Dzień Pszczół

21

maj

2024

: „Rój pomysłów wokół ula” - ARiMR zaprasza do ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

„Rój pomysłów wokół ula” - ARiMR zaprasza do ...

20

maj

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.