Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

O gminie

Nasza Gmina dawniej

Historia i Charakterystyka poszczególnych sołectw

Zabrodzie historia i charakterystyka

Zabrodzie historia i charakterystyka

Zabrodzie

 
            Sołectwo Zabrodzie położone jest w zachodniej części Niecki Nidziańskiej na Wyżynie Miechowskiej na wysokości od 280 do 322 m n.p.m. Wieś jest rozciągnięta z północnego – zachodu na południowy – wschód, wzdłuż wschodniego brzegu starorzecza rzeki Uniejówka, dopływu rzeki Pilica.
            Zabrodzie sąsiaduję od południowego – wschodu z Żarnowcem, od zachodu z Łanami Małymi, od północy Łanami Wielkimi i Średnimi, a od wschodu i południowego- wschodu z wsią Koryczany.
            Tereny Zabrodzia położone na południowy – wschód pomiędzy starorzeczem, a prawym brzegiem nowego koryta rzeki Uniejówka, to tereny zielone, czyli łąki i pastwiska okresowo zalewane. Natomiast tereny położone na prawym brzegu starorzecza to pas zabudowy oraz tereny użytkowane rolniczo. Część rozproszonych zagród znajduje się przy skrzyżowaniu drogi Żarnowiec – Koryczany, a także drodze Żarnowiec – Łany Wielkie. Pojedyncze zagrody Zabrodzia stanowią przedłużenie południowego pasma zabudowy Łany Średnie.
            Główna oś wsi to droga powiatowa, prowadząca od Żarnowca przez skrzyżowanie dróg, wzdłuż głównego pasma zabudowy wsi, przechodzącego dalej w drogę polną po wschodniej stronie wsi, prowadzącą w stronę łąk i pól uprawnych. Północnym skrajem terytorium biegnie utwardzona powiatowa droga z Żarnowca do Łan Średnich i Koryczan. Do tych dróg doprowadzone są lokalne prostokreślne, pourządzeniowe drogi z połowy XIX wieku, prowadzące do pól uprawnych i terenów zielonych.
            Układ siedlisk i ich zabudowa zachowana jest w tradycyjnym rozplanowaniu zagród z budynkiem mieszkalnym przy drodze i budynkami gospodarczymi wzniesionymi na jego tyłach w głębi działki siedliskowej Do dziś w niektórych zagrodach istnieją relikty dawnej zabudowy drewnianej.
 
HISTORIA
Pierwotnie wieś ta wchodziła w skład miasta Żarnowiec i była jego przedmieściem. Źródła z 2 połowy XVIII wieku wzmiankują o istnieniu tu sołectwa i królewskiego folwarku.. W 1869 r. decyzją komisji ukazowej zespół osadniczy odłączono od Żarnowca i utworzono samodzielny zespół osadniczy w odrębnych granicach z czytelnym układem dwustronnej ulicówki.
 

Lata
Ilość domów
Ludność ogółem
w tym Żydów
1790 r.
10
110
-
1791 r.
21
122
-
1827 r
28
160
 
1988 r.
43
 
 

 
 
Obiekty istniejące w XV – XVI wieku
Brak danych – przedmieście Żarnowca
 
Obiekty istniejące w XVIII – przełom XIX/XX  wieku
Folwark – 1
 
 
Źródła:
-        Słownik Geograficzny, 1993, t. XIV s. 206, W. Jaskłowski, Żarnowiec i okolice, 1910,
-        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnowiec – Pracownia urbanistyczno – architektoniczna – „Olkusz” s.c. 2000,
-        Urząd Gminy w Żarnowcu.
 

Zabrodzie Dawniej (Ilość zdjęć w galerii: 13)

Najnowsze aktualności

: ZUS - duża część rodziców i opiekunów nie ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

ZUS - duża część rodziców i opiekunów nie ...

14

cze

2024

: Nowe zasady w programie ,,Czyste powietrze"
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Nowe zasady w programie ,,Czyste powietrze"

13

cze

2024

: OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

13

cze

2024

: Program Funduszu Europejskiego na Pomoc Żywnościową ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Program Funduszu Europejskiego na Pomoc Żywnościową ...

12

cze

2024

: Korpus Wsparcia Seniorów 2024 - informacja
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Korpus Wsparcia Seniorów 2024 - informacja

12

cze

2024

: Organizacja Obozu Wolontariatu Korpusu Solidarności
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Organizacja Obozu Wolontariatu Korpusu Solidarności

12

cze

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.