Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

USUWANIE AZBESTU

Strona główna » OCHRONA ŚRODOWISKA » USUWANIE AZBESTU

 

Na terenie Gminy Żarnowiec przeprowadzona została inwentaryzacja materiałów azbestowych metodą spisu z natury, mająca na celu określenie lokalizacji, stanu oraz ilości wyrobów zawierających azbest.
Inwentaryzacje prowadził Zakład Analiz Środowiskowych Eko Precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10. Na podstawie uzyskanych informacji opracowano projekt "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żarnowiec na lata 2019-2032 wraz z inwentaryzacją".
W zestawieniu uwzględniono numery ewidencyjne działek i obrębów. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w celu ustalenia ilości wyrobów zawierających azbest w jednostce wagowej, stosuje się wskaźnik przeliczeniowy, który wynosi 11
kg na każdy m2 eternitu. Przelicznik ten dotyczy pokryć dachowych i elewacyjnych (użytkowanych i zdeponowanych), które zawierają azbest.  Z przedstawionych danych wynika, że wyroby zawierające azbest na terenie Gminy Żarnowiec to głównie faliste i płaskie płyty azbestowo-cementowe, służące jako pokrycie dachowe w budynkach mieszkalnych oraz budynkach zabudowy gospodarczej.
Na terenie Gminy Żarnowiec zidentyfikowano około 369 000,00 m2 wyrobów zawierających azbest. Stosując ww. przelicznik 11 kg/m2, masa wyrobów azbestowych wynosi 4059,00 Mg.
Zgodnie z treścią Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 do roku 2032 należy usunąć i zutylizować wszystkie wyroby zawierające azbest zlokalizowane na terenie Gminy Żarnowiec. W celu wypełnienia tych zapisów należy usuwać około 289,93 Mg wyrobów
azbestowych rocznie.
Całkowity koszt inwentaryzacji wyniósł 16 000,00 zł (brutto) z czego w kwocie 12 300,00 zł Gmina Żarnowiec otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

 

 

 

Wnioski na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest

Wójt Gminy Żarnowiec informuje, że do dnia 15 marca 2021 roku będą przyjmowane wnioski na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarnowiec.

Właściciele nieruchomości, którzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2021 r. usuną wyroby zawierające azbest, mogą uzyskać dofinansowanie do demontażu, transportu i utylizacji lub transportu i utylizacji azbestu poprzez złożenie do dnia 15 marca 2021 r. kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Żarnowcu ul. Krakowska 34, pok. nr 9, w godzinach 7.00-15.00

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 7) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Żarnowiec, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec.

 

Wniosek do pobrania na:

https://www.zarnowiec.pl/aktualnosci/2950

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI
Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

  • Udorz2021rocznica100
  • Udorz2021rocznica99
  • Udorz2021rocznica98
  • Udorz2021rocznica97
  • Udorz2021rocznica96
  • Udorz2021rocznica94
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy