Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Ochrona środowiska

USUWANIE AZBESTU

 

Na terenie Gminy Żarnowiec przeprowadzona została inwentaryzacja materiałów azbestowych metodą spisu z natury, mająca na celu określenie lokalizacji, stanu oraz ilości wyrobów zawierających azbest.
Inwentaryzacje prowadził Zakład Analiz Środowiskowych Eko Precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10. Na podstawie uzyskanych informacji opracowano projekt "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żarnowiec na lata 2019-2032 wraz z inwentaryzacją".
W zestawieniu uwzględniono numery ewidencyjne działek i obrębów. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w celu ustalenia ilości wyrobów zawierających azbest w jednostce wagowej, stosuje się wskaźnik przeliczeniowy, który wynosi 11
kg na każdy m2 eternitu. Przelicznik ten dotyczy pokryć dachowych i elewacyjnych (użytkowanych i zdeponowanych), które zawierają azbest.  Z przedstawionych danych wynika, że wyroby zawierające azbest na terenie Gminy Żarnowiec to głównie faliste i płaskie płyty azbestowo-cementowe, służące jako pokrycie dachowe w budynkach mieszkalnych oraz budynkach zabudowy gospodarczej.
Na terenie Gminy Żarnowiec zidentyfikowano około 369 000,00 m2 wyrobów zawierających azbest. Stosując ww. przelicznik 11 kg/m2, masa wyrobów azbestowych wynosi 4059,00 Mg.
Zgodnie z treścią Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 do roku 2032 należy usunąć i zutylizować wszystkie wyroby zawierające azbest zlokalizowane na terenie Gminy Żarnowiec. W celu wypełnienia tych zapisów należy usuwać około 289,93 Mg wyrobów
azbestowych rocznie.
Całkowity koszt inwentaryzacji wyniósł 16 000,00 zł (brutto) z czego w kwocie 12 300,00 zł Gmina Żarnowiec otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

 

 

 

Wnioski na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest

Wójt Gminy Żarnowiec informuje, że do dnia 15 marca 2021 roku będą przyjmowane wnioski na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarnowiec.

Właściciele nieruchomości, którzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2021 r. usuną wyroby zawierające azbest, mogą uzyskać dofinansowanie do demontażu, transportu i utylizacji lub transportu i utylizacji azbestu poprzez złożenie do dnia 15 marca 2021 r. kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Żarnowcu ul. Krakowska 34, pok. nr 9, w godzinach 7.00-15.00

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 7) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Żarnowiec, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec.

 

Wniosek do pobrania na:

https://www.zarnowiec.pl/aktualnosci/2950

 

 

 

Najnowsze aktualności

: Szkoła Medyczna w Zawierciu - rekrutacja
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Szkoła Medyczna w Zawierciu - rekrutacja

13

lip

2024

: Kolonie dla dzieci KRUS z dofinansowaniem
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Kolonie dla dzieci KRUS z dofinansowaniem

13

lip

2024

: IPN - uroczystości upamiętniające 80. rocznicę ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

IPN - uroczystości upamiętniające 80. rocznicę ...

12

lip

2024

: Informacja Komendanta Komisariatu Policji w ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Informacja Komendanta Komisariatu Policji w ...

11

lip

2024

: Płatności dla małych gospodarstw i do gruntów ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Płatności dla małych gospodarstw i do gruntów ...

11

lip

2024

: Komunikat KRUS
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Komunikat KRUS

11

lip

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.