Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Ochrona środowiska

SZAMBA / PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

SZAMBA / PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

 

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA

NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

NA TERENIE GMINY ŻARNOWIEC

 

 

1) Barbara Grabowska P.H.U

adres: Barbara Grabowska - Przychody 49, 42-436 Pilica

tel. 600 422 813

 

2) Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej

adres: Żarnowiec ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel. 536 564 046

 

3) Walęcki Łukasz F.H.U. AN-LUK

adres: Klimontów 118 A, 28-340 Sędziszów

tel. 785 227 403, 532 109 996 

 

Dodatkowych informacji udziela Inspektor do spraw ochrony środowiska:

Urząd Gminy Żarnowiec, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec, tel. 32 644 93 20

 

 

 

Wezwanie do kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków położonych na terenie Gminy Żarnowiec

Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), Wójt zobowiązany jest do kontroli wszystkich zlokalizowanych na terenie gminy zbiorników bezodpływowych oraz instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata, gdzie pierwszy dwuletni okres na przeprowadzenie kontroli minie w dniu 9 sierpnia 2024 r. Kontrola  przeprowadzana  jest na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Zarządzeniem Nr 102/2023 Wójta Gminy Żarnowiec z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Żarnowiec.

W związku z powyższym Wójt Gminy Żarnowiec, wzywa:

  • właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy  nieczystości ciekłych,
  • właścicieli nieruchomości wyposażonych w  przydomową oczyszczalnię ścieków

do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Żarnowiec na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę, zgodnie z planem kontroli określonym w Załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 102/2023 Wójta Gminy Żarnowiec z dnia 19.12.2023 r.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości wyposażonej:

  • w zbiornik bezodpływowy z częstotliwością raz na kwartał,
  • w przydomową oczyszczalnię ścieków z częstotliwością raz na rok.

Proszę Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Zgodnie z art. 10 ust 2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

 

PLAN KONTROLI na rok 2024

 


 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze aktualności

: Szkoła Medyczna w Zawierciu - rekrutacja
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Szkoła Medyczna w Zawierciu - rekrutacja

13

lip

2024

: Kolonie dla dzieci KRUS z dofinansowaniem
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Kolonie dla dzieci KRUS z dofinansowaniem

13

lip

2024

: IPN - uroczystości upamiętniające 80. rocznicę ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

IPN - uroczystości upamiętniające 80. rocznicę ...

12

lip

2024

: Informacja Komendanta Komisariatu Policji w ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Informacja Komendanta Komisariatu Policji w ...

11

lip

2024

: Płatności dla małych gospodarstw i do gruntów ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Płatności dla małych gospodarstw i do gruntów ...

11

lip

2024

: Komunikat KRUS
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Komunikat KRUS

11

lip

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.