Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

SZAMBA / PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Strona główna » OCHRONA ŚRODOWISKA » SZAMBA / PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

 

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA

NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

NA TERENIE GMINY ŻARNOWIEC W ROKU 2019

 

1) Wywóz Nieczystości Płynnych „Red-Woj.” Usługi

adres: Wojciech Wojewoda - Smoleń 17, 42-436 Pilica

tel. 32 673 58 84

 

2) Barbara Grabowska P.H.U

adres: Barbara Grabowska - Przychody 49, 42-436 Pilica

tel. 511 670 215

 

3) Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej

adres: Żarnowiec ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel. 32 644 93 20 wew. 123

 

4) USŁUGI KOMUNALNE Tomasz Sołtysiak

adres: ul. Żarnowiecka 51, 42-436 Pilica

tel. 602 852 295

 

5) Walęcki Łukasz F.H.U. AN-LUK

adres: Klimontów 118 A, 28-340 Sędziszów

tel. 785 227 403, 532 109 996 

 

Dodatkowych informacji udziela Inspektor do spraw ochrony środowiska:

Urząd Gminy Żarnowiec, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec, tel. 32 644 93 20

 

 

 

Do dnia 28 czerwca 2019 r. właściciele nieruchomości na terenie Gminy Żarnowiec posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy Żarnowiec wraz z umową na wywóz nieczystości ciekłych z firmą posiadającą stosowne zezwolenia.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żarnowiec o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Żarnowiec w terminie do 28 czerwca 2019 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Żarnowiec ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec w pok. nr 10 lub na stronie internetowej https://www.zarnowiec.pl (dokument do pobrania w załączniku).

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Żarnowiec pokój nr. 7 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug@zarnowiec.pl

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Żarnowiec będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Żarnowiec mogą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

 

 

ZAŁĄCZNIKI
Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

  • Udorz2021rocznica100
  • Udorz2021rocznica99
  • Udorz2021rocznica98
  • Udorz2021rocznica97
  • Udorz2021rocznica96
  • Udorz2021rocznica94
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy