Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Ochrona środowiska

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Gmina Żarnowiec opracowała, a Rada Gminy Żarnowiec uchwaliła Program Ochrony Środowiska według wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska Ministerstwa Ochrony Środowiska.
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej  z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.
POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST.
Adresatem zadania jest Gmina Żarnowiec i odpowiedzialne za ochronę środowiska instytucje działające na terenie Gminy Żarnowiec.
Gmina Żarnowiec posiada odpowiednie zasoby ludzkie gwarantujące wykonanie projektu, jego wdrożenie oraz utrzymanie efektów projektu.
Pracownicy Urzędu z powodzeniem przeprowadzili i rozliczyli kilka projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych, co potwierdza ich umiejętności i wiedzę niezbędną do realizacji opracowania.
Głównym i nadrzędnym celem opracowania Programu Ochrony Środowiska jest weryfikacja podjętych działań wraz z aktualną oceną stanu środowiska, w porównaniu do zakładanych efektów, a także uaktualnienie celów polityki ekologicznej zapewniającej bezpieczeństwo wszystkich komponentów środowiska naturalnego z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i społecznego. W Programie Ochrony Środowiska wskazany został sposób realizacji założeń na terenie gminy, zgodnie z wytyczonymi priorytetami ekologicznymi, a także z wyszczególnieniem działań krótkoterminowych do roku 2023 jak i działań długoterminowych w
perspektywie do 2026 roku, zgodnymi z celami ustalonymi w strategiach, programach i dokumentach programowych szczebla międzynarodowego i krajowego. Opracowany dokument wyznacza również harmonogram działań w oparciu o wszystkie komponenty środowiska naturalnego, wraz z aspektami
finansowymi realizacji proponowanych inwestycji i koncepcją prowadzenia monitoringu,
a także aktualizacji założeń. Istotnym celem jest również włączenie społeczeństwa na etapie kreowania dokumentu, a następnie przy jego realizacji i ewaluacji podjętych działań. Przyczyni się to do  uspołecznienia procesu, a tym samym spełni edukacyjną rolę dokumentu

W załączniku Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żarnowiec

 

 

Najnowsze aktualności

: Szkoła Medyczna w Zawierciu - rekrutacja
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Szkoła Medyczna w Zawierciu - rekrutacja

13

lip

2024

: Kolonie dla dzieci KRUS z dofinansowaniem
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Kolonie dla dzieci KRUS z dofinansowaniem

13

lip

2024

: IPN - uroczystości upamiętniające 80. rocznicę ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

IPN - uroczystości upamiętniające 80. rocznicę ...

12

lip

2024

: Informacja Komendanta Komisariatu Policji w ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Informacja Komendanta Komisariatu Policji w ...

11

lip

2024

: Płatności dla małych gospodarstw i do gruntów ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Płatności dla małych gospodarstw i do gruntów ...

11

lip

2024

: Komunikat KRUS
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Komunikat KRUS

11

lip

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.