Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Wykaz obiektów architektury i budownictwa w poszczególnych miejscowościach

Strona główna » O gminie » Nasza Gmina dawniej » Wykaz obiektów architektury i budownictwa w poszczególnych miejscowościach

Wykaz obiektów architektury i budownictwa oraz innych o wartościach kulturowych

 
Żarnowiec:
-        zespół kościoła parafialnego wraz z plebanią,
-        budynki murowane z końca XIX wieku i początku XX wieku w pierzejach rynku i przy głównych ulicach,
-        ruiny zamku.
 
Brzeziny:
-        stodoła nr 44,
 
Chlina:
Chlina Dolna:
-        zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Bartłomieja wraz z plebanią i organistówką,
-        figura przydrożna koło nr 10,
-        krzyż dziękczynny naprzeciw kościoła,
-        stodoła nr 14,
-        chałupa i stodoła nr 15,
-        chałupa i stodoła nr 17,
-        chałupa nr 28,
-        chałupa nr 29,
-        chałupa nr 34,
Chlina Górna:
-        chałupa i obora nr 91,
-        studnia gromadzka koło nr 107,
-        chałupa nr 127,
-        zespół zagrody 132,
-        chałupa i stodoła nr 148,
-        zespół zagrody 187,
Chlina Zamiechówka:
-    zespół zagrody 218,
-    zespół zagrody 224,
-     chałupa nr 231,
-    chałupa nr 233,
-     stodoła nr 234,
-    chałupa nr 235,
-     stodoła nr 237,
-    chałupa i obora nr 239.
 
Jeziorowice:
-     krzyż przydrożny na skrzyżowaniu,
-     chałupa nr 2,
-     chałupa nr 30,
-     chałupa nr 35,
-     zespół zagrody 36,
 
Koryczany:
Koryczany Północne:
-        zespół zagrody 11,
Koryczany Południowe:
-        chałupa nr 44,
-        zespół zagrody 95,
-        kapliczka koło nr 109,
-        chałupa i stodoła nr 108,
-        chałupa nr 75,
-        chałupa nr 80,
-        stodoła nr 116,
-        obora nr 117,
 
Łany:
Łany Wielkie:
-        zespół kościelny pod wezwaniem św. Wojciecha wraz z plebanią,
-        otoczenie kościoła – obszar starego Żarnowca,
-        figura na rozdrożu koło kościoła,
-        figura koło nr 2,
-        pomnik koło nr 57,
-        kapliczka koło nr 87,
-        kapliczka koło nr 89,
-        krzyż koło nr 103,
-        chałupa nr 4,
-        chałupa nr 17,
-        chałupa nr 18,
-        chałupa nr 26,
-        chałupa nr 38,
-        chałupa nr 42,
-        chałupa nr 86,
-        chałupa nr 87,
-        stodoła nr 89,
Łany Małe:
-        stodoła nr 4,
-        chałupa nr 5,
-        zespół zagrody 35,
-        kapliczka słupowa koło nr 55,
-        kapliczka koło nr 60,
Łany Średnie:
-        obora i stodoła1,
-        chałupa nr 3,
-        stodoła nr 15,
-        chałupa nr 53,
-        chałupa nr 58,
-        chałupa nr 59,
-        stodoła nr 79,
-        kapliczka słupowa koło nr 53,
-        kapliczka słupowa koło nr 51,
 
Małoszyce:
-        chałupa nr 18,
-        stodoła nr 20,
-        chałupa nr 30,
-        chałupa nr 31,
-        zespół zagrody 32,
-        chałupa nr 46,
-        chałupa nr 53,
-        chałupa nr 65,
-        kapliczka koło nr 64,
 
Otola:
Otola Stara i Kowale:
-        kapliczka koło nr 1,
-        figura koło nr 4,
-        figura koło nr 9,
-        stodoła nr 9,
-        zespół zagrody 11,
-        figura koło nr 28,
-        figura koło nr 33,
-        kapliczka koło nr 40,
-        kapliczka koło szkoły,
-        stodoła nr 59,
Otola Mała:
-        zespół zagrody 7,
-        chałupa nr 10,
-        chałupa nr 22,
 
Udórz:
-        zespół folwarczny z parkiem,
-        stanowisko archeologiczne,
-        chałupa nr 10,
-        chałupa nr 12,
-        chałupa nr 13,
-        chałupa nr 18,
-        chałupa nr 22,
-        stodoła nr 28,
-        stodoła nr 30,
-        stodoła nr 32,
-        chałupa nr 37,
-        chałupa nr 38,
-        stodoła nr 39,
 
Wola Libertowska:
-        chałupa nr 10,
-        chałupa nr 18,
-        chałupa nr 21,
-        kapliczka koło nr 21
Kapliczka zbudowana w 1947 r. z kamienia na zaprawie wapiennej, z wieżyczką w kalenicy, kryty blachą. Wewnątrz olejny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, po bokach figury drewniane polichromowane po lewej MB Królowa Polski, po prawej św. Antoni, na zewnątrz w szczycie św. Florian drewniany polichromowany
-        chałupa nr 31,
-        kapliczka koło nr 31,
-        chałupa nr 33,
-        chałupa nr 34,
-        chałupa nr 35,
-        chałupa i stodoła nr 43,
-        chałupa nr 59,
-        kapliczka koło nr 59,
-        chałupa nr 83,
-        młyn 99,
-        kapliczka koło nr 132,
-        czworak 144,
 
Zabrodzie:
-        chałupa nr 20
Dom mieszkalny w zagrodzie zbudowany w końcu XIX wieku na fundamencie z kamienia.
Ściany wykonane w konstrukcji wieńcowej przepołowionych mechanicznie beli, z węgłami łączonymi na obłap, pobielane mlekiem wapiennym.
Szerokofrontowy z sienią na przestrzał pomiędzy izbami z komorą w szczycie zachodnim.
Dach konstrukcji krokwiowo – płatwiowej, czterospadowy, kryty słomą.
Usytuowany nietypowo po południowo – zachodniej stronie drogi wiejskiej.
-        stodoła nr 22
Zbudowana w początkach XX wieku na fundamencie punktowym
Konstrukcji szkieletowej, odeskowana.
Dwusąsiekowa, jednoklepiskowa, z wozownia w szczycie zachodnim. Wrota mocowana na biegunach, na przestrzał.
Dach wykonany w konstrukcji krokwiowo – płatwiowej, czterospadowy, kryty słomą.
-        stodoła nr 24
Zbudowana w początkach XX wieku na fundamencie punktowym.
Ściany wykonane w konstrukcji wieńcowej z belek przecieranych mechanicznie z węgłami łączonymi na jaskółczy ogon.
Szerokofrontowa, dwuklepiskowa, trójsąsiekowa.
Więźba dachowa konstrukcji krokwiowo – płatwiowej, z dachem czterospadowym krytym słomą.
Wrota dwuskrzydłowe, na przestrzał, mocowane na biegunach.
Zlokalizowana tuz przy drodze, tyłem do drogi.
-        chałupa nr 27
Dom mieszkalny zbudowany w końcu XX wieku na fundamencie punktowym, w trakcie eksploatacji wykonano ławę fundamentową.
Ściany wykonane w konstrukcji wieńcowej z przepołowionych mechanicznie beli, z węgłami łączonymi na jaskółczy ogon, odeskowany.
Szerokofrontowy, z sienią usytuowaną centralnie na przestrzał, w części wschodniej jedno - w zachodniej półtora – traktowy.
Dach konstrukcji krokwiowo – płatwiowej, dwuspadowy, naczółkowy, szczyty odeskowane, w połaci frontowej nad wejściem otwór wejściowy.
Dom połączony w tzw. okół z budynkami inwentarskimi.
-        stodoła nr 32
Zbudowana w początkach XX wieku na fundamencie punktowym.
Ściany wykonane w konstrukcji wieńcowej z ciosanych beleczek z węgłami łączonymi na jaskółczy ogon.
Szerokofrontowa, jednoklepiskowa, dwusąsiekowa.
Więźba dachowa wykonana w konstrukcji krokwiowo – płatwiowej z dachem czterospadowym, krytym słomą.
Zlokalizowana w pewnym oddaleniu od pozostałych obiektywna w nieregularnym siedlisku.
-        obora w zagrodzie nr 44
Nietypowa, zbudowana w 1920 r.
Ściany wykonane z kamienia i cegły na zaprawie wapiennej, tynkowane, pobielane.
Więźba dachowa konstrukcji krokwiowo – płatwiowej z dachem dwuspadowym krytym dachówką cementową.

 

Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

  • 2021dozynkiWlodowice46
  • 2021dozynkiWlodowice45
  • 2021dozynkiWlodowice44
  • 2021dozynkiWlodowice43
  • 2021dozynkiWlodowice42
  • 2021dozynkiWlodowice41
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy