Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

O gminie

Nasza Gmina dawniej

Historia i Charakterystyka poszczególnych sołectw

Łany Wielkie historia i charakterystyka

Łany Wielkie historia i charakterystyka

Łany Wielkie

 
Sołectwo Łany Wielkie położone jest na Wyżnie Małopolskiej, a dokładnie na pograniczu Niecki Włoszczowskiej i Wyżyny Miechowskiej na wysokości od 274 do 314 m n.p.m. Terytorium wsi zajmuje południowo – wschodnią część obszaru gminy Żarnowiec, wzdłuż rzeki Pilica, głównie na prawym jej brzegu.
Łany Wielkie sąsiadują z zespołami takimi jak: Łany Średnie na wschodzie, Zabrodzie na południu, Łany Małe na południowym – wschodzie, Otola Mała, Brzeziny i Małoszyce na zachodzie leżące w granicach gminy Żarnowiec oraz Węgrzynów na północy i Przełaj na zachodzie, leżące poza granicami gminy.
Znaczna część północno – wschodniego obszaru Łan Wielkich to tereny zalesione, stanowiące największy zwarty obszar leśny na terenie gminy. Południowa część wsi, to tereny użytkowane rolniczo. Przy zachodniej granicy terytorium wsi, wzdłuż granicy i doliny rzeki Pilica, położone są tereny łąk i pastwisk.
Zespół położony jest długim pasmem zabudowy, obejmującym obszar starego zespołu osadniczego z czytelnym centrum wsi, usytuowanym wokół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wojciecha. Wieś ma układ ulicówki dwustronnej, położona jest wzdłuż prawej wschodniej terasy rzeki Pilicy. Zabudowa skupiona jest w dwóch zespołach:
-        południowym, ciągnącym się po zachodniej stronie drogi od granicy z wsią Zabrodzie po drogę powiatową prowadzącą do wsi Łany Średnie i w przeciwnym kierunku do Otoli Małej,
-        północnym, położonym poza skrzyżowaniem, za cmentarzem, ciągnącym się głównie po wschodniej stronie drogi, a w części północnej już po obydwu stronach drogi.
Centrum wsi leży przy kościele i skrzyżowaniu dróg, ma luźną rozproszoną zabudowę przy drogach.
Poza wspomnianymi pasmami zabudowy na obszarze wsi znajduje się kilka zagród we wschodniej części obszaru przy granicy z Łanami Średnimi, jest to część tzw. Dziadówek.
W zespole osadniczym zachowały się pozostałości dawnego folwarku z młynem wodnym oraz relikty dawnej zabudowy drewnianej wsi z układem pourządzeniowych pól, z największym w gminie kompleksem lasu mieszanego.
Układ siedlisk i ich zabudowa zachowane są w tradycyjnym rozplanowaniu, z budynkami mieszkalnymi usytuowanymi w pobliżu drogi szczytowo i budynkami inwentarskimi zbudowanymi przy domu w tzw. okół ze stodołą zbudowaną w pewnym oddaleniu w głębi siedliska.
Główna oś układu urbanistycznego zespołu stanowi droga Żarnowiec – Dąbrowica prowadząca wschodnią terasą rzeki Pilica. Wzdłuż niej skupione jest osadnictwo wsi. W centrum wsi, jak już wspomniano wyżej, główną drogę przecina droga Łany Średnie - Otola Mała, a w południowym paśmie droga do Łan Małych. Do tych dróg dochodzą proste drogi gruntowe prowadzące do pól uprawnych.
Na północnym skraju skupiska osadniczego położone jest skrzyżowanie starych dróg polnych prowadzących do terenów uprawnych. Do dróg tych doprowadzone są drogi leśne prowadzące do poszczególnych kwartałów. Stary przebieg mają również dwie drogi prowadzące przez tereny zalesione z południowego – wschodu na północny – zachód przez most na Pilicy prowadzące do wsi Małoszyce, a w przeciwnym kierunku do wsi Przełaj.
 
HISTORIA
W XI wieku według źródeł na terytorium obecnych Łan Wielkich istniał gród Żarnowiec wraz z kilkunastoma okolicznymi wsiami tworzył jednostkę opolną. W 1255 r. była pierwsza wzmianka o kościele parafialnym w Żarnowcu Starym, czyli w obecnych Łanach Wielkich. W 1259 r. wzmiankowany kościół parafialny pod wezwaniem św. Wojciecha w Żarnowcu Starym. W 1355 r. w miejsce drewnianego kościoła powstał murowany wraz z plebanią. W XV wieku, czyli prawdopodobnie około 1496 r. Żarnowiec przeniesiono na obecne miejsce, a na jego miejscu powstała wieś Łany. W 1545 r. źródła wymieniają w Łanach Wielkich 48 kmieci. W XVII wieku wieś Łany podzielono na Łany Małe i Łany Wielkie. Za czasów Królestwa Polskiego Łany Wielkie były wsią rządową, był tu folwark należący do majoratu Żarnowiec. W 1906 r. w Łanach Wielkich było 5 młynów.
 

Lata
Ilość domów
Ludność ogółem
1789 r.
98
 
1790 r.
92
 
1791 r.
82
417
1827 r
104
628
1857 r.
 
765
1906 r
153
1558
1988 r.
120
 
1990 r.
 
343
2000 r.
 
325
2008 r.
 
305

 
Obiekty istniejące w XV – XVI wieku
Kościół - 1
Karczma – 1
Rzemieślnicy – 11
Przekupnie – 4
 
Obiekty istniejące w XVIII – przełom XIX/XX  wieku
Kościół – 1
Szkoła - 1
Folwark – 1
Młyn – 5
 
 
Źródła:
-   Słownik Geograficzny, 1884, t. V s. 586, W. Jaskłowski, Żarnowiec i okolice, 1910,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnowiec – Pracownia urbanistyczno – architektoniczna – „Olkusz” s.c. 2000,
-   Urząd Gminy w Żarnowcu.

Łany Wielkie Dawniej (Ilość zdjęć w galerii: 39)

Najnowsze aktualności

: Dopłaty za 2024 rok – niewiele czasu zostało na ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Dopłaty za 2024 rok – niewiele czasu zostało na ...

23

cze

2024

: Ruszył nabór wniosków o przyznanie premii dla ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Ruszył nabór wniosków o przyznanie premii dla ...

23

cze

2024

: Grant dla KGW Małoszyce w ramach programu „Działaj ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Grant dla KGW Małoszyce w ramach programu „Działaj ...

23

cze

2024

: Kolejny projekt w ZSCKR w Żarnowcu rusza
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Kolejny projekt w ZSCKR w Żarnowcu rusza

23

cze

2024

: Ostrzeżenie meteorologiczne: BURZE
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Ostrzeżenie meteorologiczne: BURZE

21

cze

2024

: Postępowanie przetargowe na zadanie - Przebudowa ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Postępowanie przetargowe na zadanie - Przebudowa ...

20

cze

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.