Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Łany Małe historia i charakterystyka

Strona główna » O gminie » Nasza Gmina dawniej » Historia i Charakterystyka poszczególnych sołectw » Łany Małe historia i charakterystyka

Łany Małe

 
Sołectwo Łany Małe położone jest na pograniczu Wyżyny Miechowskiej i Progu Lelowskiego na wysokości od 283 do 308 m n.p.m. Wieś zajmuje środek terytorium gminy, na lewym brzegu rzeki Pilica w jej zakolu, na północny – zachód od Żarnowca.
Cały obszar zespołu to tereny użytkowane rolniczo, położone na północ od skupiska osadniczego, na południu i wschodzie znajdują się tereny zielone – łąki i pastwiska położone w dolinie rzeki Pilica.
Łany Małe sąsiadują z zespołami takimi jak: Otola Mała na północy, Łany Wielkie i Zabrodzie na wschodzie, Żarnowiec na południu oraz Wola Libertowska na zachodzie.
Zespół ruralistyczny Łany Małe położony jest długim pasem zabudowy wzdłuż drogi Łany Wielkie – Wola Libertowska na lewym brzegu rzeki Pilica w sąsiedztwie terenu dawnego zamku żarnowieckiego. Zabudowa z czytelnym dotychczas układem ulicówki jednostronnej o przebiegu północny – wschód i południowy – zachód. Z siedliskami usytuowanymi po północnej stronie drogi. Kilka pojedynczych, rozproszonych zagród znajduje się na północ od głównego skupiska w miejscu dawnego przedurządzeniowego umiejscowienia wsi z reliktami dawnej drewnianej zabudowy.
Układ siedlisk i ich zabudowa zachowane są do dziś w tradycyjnym rozplanowaniu z budynkami mieszkalnymi zbudowanymi kalenicowo do drogi i budynkami inwentarskimi na ich tyłach w głębi siedliska.
Główną osią układu jest droga Łany Wielkie – Łany Małe – Wola Libertowska, wzdłuż której zbudowany jest zespół Łany Małe. Do drogi tej od strony północnej niemal pod kątem prostym, dochodzą drogi polne prowadzące do pól uprawnych. Ze środka skupiska osadniczego w kierunku południowym przez most na rzece Pilica prowadzi droga do Żarnowca.
 
HISTORIA
Niewiele jest materiałów źródłowych dotyczących wsi Łany Małe a to dlatego, że dopiero w XVII wieku zostały one wyodrębnione z obszarów Łan Wielkich. W 1620 r. była pierwsza wzmianka o wsi Łany Małe podczas lustracji wymieniono 9 łanów uprawnych i 17 kmieci.
 

Lata
Ilość domów
Ludność ogółem
1789 r.
37
 
1790 r.
38
 
1791 r.
31
173
1906 r
65
503
1988 r.
63
 
1990 r.
 
257
2000 r.
 
263
2008 r.
 
242

 
 
Źródła:
-   Słownik Geograficzny, 1884, t. V s. 586, W. Jaskłowski, Żarnowiec i okolice, 1910,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnowiec – Pracownia urbanistyczno – architektoniczna – „Olkusz” s.c. 2000,
-   Urząd Gminy w Żarnowcu.
Łany Małe Dawniej zdjęć w galerii: 15
 • Panorama wsi i łąk nad Pilicą, między Żarnowcem a Łanami Małymi.
 • Panorama pól północnej części wsi od strony Otoli.
 • Zabudowa zachodniej części wsi. Widok od strony zachodniej.
 • Zabudowa w środkowej części wsi. Widok od strony zachodniej.
 • Widok drogi prowadzącej z Łan Małych do centrum Żarnowca. Ujęcie od strony północnej.
więcej
Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

 • 46pasowanieSPChlina2021
 • 45pasowanieSPChlina2021
 • 44pasowanieSPChlina2021
 • 42pasowanieSPChlina2021
 • 40pasowanieSPChlina2021
 • 38pasowanieSPChlina2021
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy