Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Koryczany historia i charakterystyka

Strona główna » O gminie » Nasza Gmina dawniej » Historia i Charakterystyka poszczególnych sołectw » Koryczany historia i charakterystyka

Koryczany

 
Sołectwo Koryczany położone jest na Wyżynie Miechowskiej na terenie lekko pofałdowanym na wysokości od 289 do 340 m n.p.m. Terytorium wsi znajduje się we wschodniej części obszaru gminy Żarnowiec.
Całość obszaru to tereny użytkowane rolniczo, jedynie w południowo – wschodniej części, wyróżnić można niewielki obszar leśny. W południowo – zachodniej części terytorium wsi, przy granicy z wsią Zabrodzie, położone są tereny łąk i pastwisk.
Koryczany sąsiadują z takimi zespołami jak: Łany Średnie od północy, Zabrodzie na zachodzie, leżące na terenie gminy oraz Kępie na południu i Przełaj na wschodzie leżące poza granicami gminy Żarnowiec.
Zespół ruralistyczny Koryczany skupiony jest w dwóch położonych w dosyć znacznej odległości od siebie, równoległe pasmach zabudowy w formie dwóch równoległych jednostronnych ulicówek, wzdłuż dróg powiatowych:
-        północne, zwane również Kolonia Pierwsza lub Kolonia Północna
-        południowe, zwane również Kolonia Druga lub Kolonia Południowa, po wschodniej stronie pasma, prostopadle do niego położone jest w luźnej zabudowie, niewielkie skupisko o nazwie Dziadówki.
Układ siedlisk i ich zabudowa w większości zachowane są w tradycyjnym rozplanowaniu. Siedliska usytuowane są po północnej stronie dróg głównych. W niektórych zagrodach zachowały się relikty dawnej zabudowy drewnianej. Budynki mieszkalne usytuowane są przy drodze i kalenicą do niej, ze stojącymi na tyłach domów w niewielkiej od nich odległości, oborami i stodołami zbudowanymi w pewnej odległości przy północnej granicy długiej prostokątnej działki siedliskowej.
Główną oś układu stanowi droga, prowadząca z Żarnowca przez terytorium wsi Zabrodzie i Kolonię Północną w stronę wsi Karczowice. Przy zachodniej granicy obszaru wsi położone jest skrzyżowanie dróg, gdzie w kierunku północnym od drogi głównej odchodzi droga do Łan Średnich, a w kierunku południowo – wschodnim skręcając później na wschód, droga do Koloni Południowej. Pomiędzy tymi drogami głównymi poprowadzone są równolegle, lub pod katem prostym do nich, drogi polne ułatwiające dojazd do pól uprawnych.
 
HISTORIA
Wieś królewska Koryczany w 1257 r. wymieniona była w dokumencie Bolesława Wstydliwego, w którym nadaje dziesięcinę z tej wsi klasztorowi w Zawichoście. Wieś zaliczana była do parafii św. Wojciecha w Łanach Wielkich, ówczesnym Żarnowcu. W ostatniej ćwierci XIV wieku występuje, jako dawno lokowana wieś na prawie niemieckim z sołtysem, karczmą i młynem. Już w XV wieku był tu folwark, uprawiany przez 20 kmieci osiadłych na 7,5 łanach. W 1850 r. włościanie zostają oczynszowani otrzymując 1938 mórg gruntu podzielonych od 18 do 22 mórg i 16 do 3 mórg. W 1906 r. było 129 osad: „składają się z dwu części, domy wyciągnięte w jeden rząd w znacznej od siebie odległości”.
 

Lata
Ilość domów
Ludność ogółem
w tym Żydów
1673 r
 
126
 
1789 r.
60
 
 
1790 r.
68
334
2
1791 r.
70
663
 
1818 r
 
446
 
1827 r
469 (495)
 
 
1857 r.
 
578
 
1988 r.
139
 
 
1990 r.
 
477
 
2000 r.
 
453
 
2008 r.
 
467
 

 
Obiekty istniejące w XV – XVI wieku
Folwark / dwór - 1
Młyn – 1
Karczma – 1
Rzemieślnicy – 4
 
Obiekty istniejące w XVIII – przełom XIX/XX  wieku
Szkoła - 1
 
 
Źródła:
-   Słownik Geograficzny, 1883, t.IV s. 426, W. Jaskłowski, Żarnowiec i okolice, 1910,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnowiec – Pracownia urbanistyczno – architektoniczna – „Olkusz” s.c. 2000,
-   Urząd Gminy w Żarnowcu.
 
Koryczany Dawniej zdjęć w galerii: 23
 • Panorama obu kolonii Koryczan od strony zachodniej
 • Widok Kolonii Północnej od strony zachodniej.
 • Kolonia Północna - zabudowa w zachodniej części wsi. Widok od strony zachodniej.
 • Droga łącząca obie kolonie Koryczan. Widok na sklep i remizę od strony południowej.
 • Wschodnia część Kolonii Północnej - widok od strony wschodniej.
więcej
Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

 • 46pasowanieSPChlina2021
 • 45pasowanieSPChlina2021
 • 44pasowanieSPChlina2021
 • 42pasowanieSPChlina2021
 • 40pasowanieSPChlina2021
 • 38pasowanieSPChlina2021
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy