Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

O gminie

Nasza Gmina dawniej

Historia i Charakterystyka poszczególnych sołectw

Koryczany historia i charakterystyka

Koryczany historia i charakterystyka

Koryczany

 
Sołectwo Koryczany położone jest na Wyżynie Miechowskiej na terenie lekko pofałdowanym na wysokości od 289 do 340 m n.p.m. Terytorium wsi znajduje się we wschodniej części obszaru gminy Żarnowiec.
Całość obszaru to tereny użytkowane rolniczo, jedynie w południowo – wschodniej części, wyróżnić można niewielki obszar leśny. W południowo – zachodniej części terytorium wsi, przy granicy z wsią Zabrodzie, położone są tereny łąk i pastwisk.
Koryczany sąsiadują z takimi zespołami jak: Łany Średnie od północy, Zabrodzie na zachodzie, leżące na terenie gminy oraz Kępie na południu i Przełaj na wschodzie leżące poza granicami gminy Żarnowiec.
Zespół ruralistyczny Koryczany skupiony jest w dwóch położonych w dosyć znacznej odległości od siebie, równoległe pasmach zabudowy w formie dwóch równoległych jednostronnych ulicówek, wzdłuż dróg powiatowych:
-        północne, zwane również Kolonia Pierwsza lub Kolonia Północna
-        południowe, zwane również Kolonia Druga lub Kolonia Południowa, po wschodniej stronie pasma, prostopadle do niego położone jest w luźnej zabudowie, niewielkie skupisko o nazwie Dziadówki.
Układ siedlisk i ich zabudowa w większości zachowane są w tradycyjnym rozplanowaniu. Siedliska usytuowane są po północnej stronie dróg głównych. W niektórych zagrodach zachowały się relikty dawnej zabudowy drewnianej. Budynki mieszkalne usytuowane są przy drodze i kalenicą do niej, ze stojącymi na tyłach domów w niewielkiej od nich odległości, oborami i stodołami zbudowanymi w pewnej odległości przy północnej granicy długiej prostokątnej działki siedliskowej.
Główną oś układu stanowi droga, prowadząca z Żarnowca przez terytorium wsi Zabrodzie i Kolonię Północną w stronę wsi Karczowice. Przy zachodniej granicy obszaru wsi położone jest skrzyżowanie dróg, gdzie w kierunku północnym od drogi głównej odchodzi droga do Łan Średnich, a w kierunku południowo – wschodnim skręcając później na wschód, droga do Koloni Południowej. Pomiędzy tymi drogami głównymi poprowadzone są równolegle, lub pod katem prostym do nich, drogi polne ułatwiające dojazd do pól uprawnych.
 
HISTORIA
Wieś królewska Koryczany w 1257 r. wymieniona była w dokumencie Bolesława Wstydliwego, w którym nadaje dziesięcinę z tej wsi klasztorowi w Zawichoście. Wieś zaliczana była do parafii św. Wojciecha w Łanach Wielkich, ówczesnym Żarnowcu. W ostatniej ćwierci XIV wieku występuje, jako dawno lokowana wieś na prawie niemieckim z sołtysem, karczmą i młynem. Już w XV wieku był tu folwark, uprawiany przez 20 kmieci osiadłych na 7,5 łanach. W 1850 r. włościanie zostają oczynszowani otrzymując 1938 mórg gruntu podzielonych od 18 do 22 mórg i 16 do 3 mórg. W 1906 r. było 129 osad: „składają się z dwu części, domy wyciągnięte w jeden rząd w znacznej od siebie odległości”.
 

Lata
Ilość domów
Ludność ogółem
w tym Żydów
1673 r
 
126
 
1789 r.
60
 
 
1790 r.
68
334
2
1791 r.
70
663
 
1818 r
 
446
 
1827 r
469 (495)
 
 
1857 r.
 
578
 
1988 r.
139
 
 
1990 r.
 
477
 
2000 r.
 
453
 
2008 r.
 
467
 

 
Obiekty istniejące w XV – XVI wieku
Folwark / dwór - 1
Młyn – 1
Karczma – 1
Rzemieślnicy – 4
 
Obiekty istniejące w XVIII – przełom XIX/XX  wieku
Szkoła - 1
 
 
Źródła:
-   Słownik Geograficzny, 1883, t.IV s. 426, W. Jaskłowski, Żarnowiec i okolice, 1910,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnowiec – Pracownia urbanistyczno – architektoniczna – „Olkusz” s.c. 2000,
-   Urząd Gminy w Żarnowcu.
 

Koryczany Dawniej (Ilość zdjęć w galerii: 23)

Najnowsze aktualności

: ZUS - duża część rodziców i opiekunów nie ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

ZUS - duża część rodziców i opiekunów nie ...

14

cze

2024

: Nowe zasady w programie ,,Czyste powietrze"
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Nowe zasady w programie ,,Czyste powietrze"

13

cze

2024

: OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

13

cze

2024

: Program Funduszu Europejskiego na Pomoc Żywnościową ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Program Funduszu Europejskiego na Pomoc Żywnościową ...

12

cze

2024

: Korpus Wsparcia Seniorów 2024 - informacja
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Korpus Wsparcia Seniorów 2024 - informacja

12

cze

2024

: Organizacja Obozu Wolontariatu Korpusu Solidarności
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Organizacja Obozu Wolontariatu Korpusu Solidarności

12

cze

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.