Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Jeziorowice historia i charakterystyka

Strona główna » O gminie » Nasza Gmina dawniej » Historia i Charakterystyka poszczególnych sołectw » Jeziorowice historia i charakterystyka

Jeziorowice

 
Sołectwo Jeziorowice położone jest na progu strukturalnym nazywanym Próg Lelowski, na terenie niemal płaskim położonym na wysokości od 281 m n.p.m. w części zachodniej do 313 m n.p.m. w części wschodniej wsi. Obszar zespołu zajmuje północno – zachodnią część obszaru gminy Żarnowiec.
Jeziorowice sąsiadują w gminie Żarnowiec z takimi miejscowościami jak: Małoszyce, Brzeziny na wschodzie, Otolą na południu. Na zachodzie i południu z Dobrakowem, na północy z Ołudzą i Dąbrowicą, które leżą poza granicami gminy Żarnowiec.
Znaczną część zachodnią obszaru wsi zajmują tereny zalesione stanowiące drugi co do wielkości zwarty obszar leśny. Część wschodnią zajmują tereny rolnicze, a wzdłuż rzeki Żebrówki, pasem północ – południe, położone są tereny łąk i pastwisk w pourządzeniowym układzie.
Zespół ruralistyczny skupiony jest w dwóch pasach zabudowy w formie ulicówki jednostronnej:
-        południowym, zwanym Kolonia Jeziorowice, położonym przy drodze Małoszyce – Jeziorowice, ciągnącym się w kierunku wschód – zachód,
-        zachodnim, ciągnącym się wzdłuż doliny rzeki Żebrówki z południa na północ.
Zabudowa Kolonii Jeziorowice jest zabudową zwartą z wąskimi siedliskami położonymi wzdłuż drogi, po jej północnej stronie. Siedliska pasa zachodniego położone są luźno, po obydwóch stronach drogi.
Układy siedlisk i ich zabudowa zachowane są jeszcze w tradycyjnym rozplanowaniu z budynkami mieszkalnymi usytuowanymi przy drodze i frontem na południe oraz budynkami gospodarczymi, typu obora w niewielkiej odległości od domu i stodołą w głębi siedliska. Układy siedlisk bardziej czytelne i lepiej zachowane są w skupisku zabudowy Kolonia Jeziorowice. Wśród nowej zabudowy spotkać można relikty dawnej zabudowy drewnianej. Zachowały się pozostałości dawnego folwarku i duży kompleks zwartego lasu mieszanego.
Główną oś drogi stanowi droga Otola – Jeziorowice – Ołudza, natomiast dochodząca do tej drogi pod kątem prostym od wschodu droga z Małoszyc przez Kolonię Jeziorowice jest drogą boczną. Do dróg głównych dochodzą pod katem prostym drogi polne, ułatwiające na całym obszarze dostęp do pól uprawnych. Odrębnie poprowadzone są drogi w zachodniej, zalesionej części terytorium wsi – przecinają je drogi o przebiegu dostosowanym do terenu, jak można przypuszczać jeszcze przedurządzeniowe, do których podłączone są drogi leśne.
 
HISTORIA
W XV wieku była to wieś królewska wzmiankowana już przez Długosza, należąca do parafii Żarnowiec. W początkach XVI wieku źródła wymieniają w Jeziorowicach 7 kmieci. W 1627 r. w wyniku szalejącej wówczas zarazy we wsi było już tylko 3 kmieci. Około 1650 r. wieś zostaje oddana w zastaw niejakiemu Łodzińskiemu. Według lustracji z 1660 r. powstało tu wydzielone wówczas ze starostwa żarnowieckiego, starostwo niegrodowe jeziorowickie wraz z folwarkiem i przyległościami w województwie krakowskim, powiecie lelowskim. W 1771 r. Jeziorowice posiadał wraz z żoną Antoni Sikorski, miecznik chęciński, opłacając z niego kwarty 793 zł 3 gr. W 1773-75 r. na sejmie warszawskim Rzeczpospolitej, udzieliły Panu Sikorskiemu na 40 lat w posiadanie starostwo jeziorowickie za wykonanie przez niego melioracji za sumę 40 000 zł z warunkiem, że nie ustąpi z tej posiadłości wcześniej niż Skarb Rzeczpospolitej wypłaci mu rzeczoną sumę. W XIX wieku Jeziorowice wraz z folwarkiem należącym do dóbr Małoszyce zostają wcielone do majoratu Żarnowiec. Za czasów Królestwa Polskiego Małoszyce, Otola i Jeziorowice złączono w jedną całość, pod nazwą Dobra Małoszyce i nadano w 1877 r. generałowi Fejchtnerowi. W 1906 r. Jeziorowice zaliczane dotychczas do parafii p.w. św. Wojciecha w Łanach Wielkich, włączono do parafii Rokitno. W roku tym w spisach wykazano 57 gospodarstw i 44 domy. W 1988 r. w Jeziorowicach jest już 50 domów.
 

Lata
Ilość domów
Ludność ogółem
w tym Żydów
1789 r.
31
166
6
1790 r.
30
 
2
1791 r.
330
197
12
1827 r
 
 
 
1906 r.
44
 
 
1988 r.
50
 
 
1990 r.
 
197
 
2000 r.
 
247
 
2008 r.
 
236
 

 
Obiekty istniejące w XV – XVI wieku
Karczma – 1
 
Obiekty istniejące w XVIII – przełom XIX/XX  wieku
Szkoła - 1
Folwark – 1
 
 
Źródła:
-   Słownik Geograficzny, 1882, t.III s. 579, W. Jaskłowski, Żarnowiec i okolice, 1910,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnowiec – Pracownia urbanistyczno – architektoniczna – „Olkusz” s.c. 2000,
-   Urząd Gminy w Żarnowcu.
 
Jeziorowice Dawniej zdjęć w galerii: 14
 • Północna część wsi. Widok od strony północnej na pola uprawne między zabudową a potokiem Żebrówka.
 • Tyły zabudowy Kolonii Jeziorowice. Widok od strony północno - zachodniej.
 • Widok wnętrza ulicznego w północnej części Kolonii Jeziorowice od strony zachodniej.
 • Widok wnętrza ulicznego /z bryłą kościoła/ od strony południowej. Wjazd do Jeziorowic od strony Otoli.
 • Panorama Jeziorowic od strony południowo - wschodniej /z Kolonii Jeziorowice/.
więcej
Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

 • 46pasowanieSPChlina2021
 • 45pasowanieSPChlina2021
 • 44pasowanieSPChlina2021
 • 42pasowanieSPChlina2021
 • 40pasowanieSPChlina2021
 • 38pasowanieSPChlina2021
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy