Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

O gminie

Nasza Gmina dawniej

Historia i Charakterystyka poszczególnych sołectw

Jeziorowice historia i charakterystyka

Jeziorowice historia i charakterystyka

Jeziorowice

 
Sołectwo Jeziorowice położone jest na progu strukturalnym nazywanym Próg Lelowski, na terenie niemal płaskim położonym na wysokości od 281 m n.p.m. w części zachodniej do 313 m n.p.m. w części wschodniej wsi. Obszar zespołu zajmuje północno – zachodnią część obszaru gminy Żarnowiec.
Jeziorowice sąsiadują w gminie Żarnowiec z takimi miejscowościami jak: Małoszyce, Brzeziny na wschodzie, Otolą na południu. Na zachodzie i południu z Dobrakowem, na północy z Ołudzą i Dąbrowicą, które leżą poza granicami gminy Żarnowiec.
Znaczną część zachodnią obszaru wsi zajmują tereny zalesione stanowiące drugi co do wielkości zwarty obszar leśny. Część wschodnią zajmują tereny rolnicze, a wzdłuż rzeki Żebrówki, pasem północ – południe, położone są tereny łąk i pastwisk w pourządzeniowym układzie.
Zespół ruralistyczny skupiony jest w dwóch pasach zabudowy w formie ulicówki jednostronnej:
-        południowym, zwanym Kolonia Jeziorowice, położonym przy drodze Małoszyce – Jeziorowice, ciągnącym się w kierunku wschód – zachód,
-        zachodnim, ciągnącym się wzdłuż doliny rzeki Żebrówki z południa na północ.
Zabudowa Kolonii Jeziorowice jest zabudową zwartą z wąskimi siedliskami położonymi wzdłuż drogi, po jej północnej stronie. Siedliska pasa zachodniego położone są luźno, po obydwóch stronach drogi.
Układy siedlisk i ich zabudowa zachowane są jeszcze w tradycyjnym rozplanowaniu z budynkami mieszkalnymi usytuowanymi przy drodze i frontem na południe oraz budynkami gospodarczymi, typu obora w niewielkiej odległości od domu i stodołą w głębi siedliska. Układy siedlisk bardziej czytelne i lepiej zachowane są w skupisku zabudowy Kolonia Jeziorowice. Wśród nowej zabudowy spotkać można relikty dawnej zabudowy drewnianej. Zachowały się pozostałości dawnego folwarku i duży kompleks zwartego lasu mieszanego.
Główną oś drogi stanowi droga Otola – Jeziorowice – Ołudza, natomiast dochodząca do tej drogi pod kątem prostym od wschodu droga z Małoszyc przez Kolonię Jeziorowice jest drogą boczną. Do dróg głównych dochodzą pod katem prostym drogi polne, ułatwiające na całym obszarze dostęp do pól uprawnych. Odrębnie poprowadzone są drogi w zachodniej, zalesionej części terytorium wsi – przecinają je drogi o przebiegu dostosowanym do terenu, jak można przypuszczać jeszcze przedurządzeniowe, do których podłączone są drogi leśne.
 
HISTORIA
W XV wieku była to wieś królewska wzmiankowana już przez Długosza, należąca do parafii Żarnowiec. W początkach XVI wieku źródła wymieniają w Jeziorowicach 7 kmieci. W 1627 r. w wyniku szalejącej wówczas zarazy we wsi było już tylko 3 kmieci. Około 1650 r. wieś zostaje oddana w zastaw niejakiemu Łodzińskiemu. Według lustracji z 1660 r. powstało tu wydzielone wówczas ze starostwa żarnowieckiego, starostwo niegrodowe jeziorowickie wraz z folwarkiem i przyległościami w województwie krakowskim, powiecie lelowskim. W 1771 r. Jeziorowice posiadał wraz z żoną Antoni Sikorski, miecznik chęciński, opłacając z niego kwarty 793 zł 3 gr. W 1773-75 r. na sejmie warszawskim Rzeczpospolitej, udzieliły Panu Sikorskiemu na 40 lat w posiadanie starostwo jeziorowickie za wykonanie przez niego melioracji za sumę 40 000 zł z warunkiem, że nie ustąpi z tej posiadłości wcześniej niż Skarb Rzeczpospolitej wypłaci mu rzeczoną sumę. W XIX wieku Jeziorowice wraz z folwarkiem należącym do dóbr Małoszyce zostają wcielone do majoratu Żarnowiec. Za czasów Królestwa Polskiego Małoszyce, Otola i Jeziorowice złączono w jedną całość, pod nazwą Dobra Małoszyce i nadano w 1877 r. generałowi Fejchtnerowi. W 1906 r. Jeziorowice zaliczane dotychczas do parafii p.w. św. Wojciecha w Łanach Wielkich, włączono do parafii Rokitno. W roku tym w spisach wykazano 57 gospodarstw i 44 domy. W 1988 r. w Jeziorowicach jest już 50 domów.
 

Lata
Ilość domów
Ludność ogółem
w tym Żydów
1789 r.
31
166
6
1790 r.
30
 
2
1791 r.
330
197
12
1827 r
 
 
 
1906 r.
44
 
 
1988 r.
50
 
 
1990 r.
 
197
 
2000 r.
 
247
 
2008 r.
 
236
 

 
Obiekty istniejące w XV – XVI wieku
Karczma – 1
 
Obiekty istniejące w XVIII – przełom XIX/XX  wieku
Szkoła - 1
Folwark – 1
 
 
Źródła:
-   Słownik Geograficzny, 1882, t.III s. 579, W. Jaskłowski, Żarnowiec i okolice, 1910,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnowiec – Pracownia urbanistyczno – architektoniczna – „Olkusz” s.c. 2000,
-   Urząd Gminy w Żarnowcu.
 

Jeziorowice Dawniej (Ilość zdjęć w galerii: 14)

Najnowsze aktualności

: ZUS - duża część rodziców i opiekunów nie ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

ZUS - duża część rodziców i opiekunów nie ...

14

cze

2024

: Nowe zasady w programie ,,Czyste powietrze"
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Nowe zasady w programie ,,Czyste powietrze"

13

cze

2024

: OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

13

cze

2024

: Program Funduszu Europejskiego na Pomoc Żywnościową ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Program Funduszu Europejskiego na Pomoc Żywnościową ...

12

cze

2024

: Korpus Wsparcia Seniorów 2024 - informacja
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Korpus Wsparcia Seniorów 2024 - informacja

12

cze

2024

: Organizacja Obozu Wolontariatu Korpusu Solidarności
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Organizacja Obozu Wolontariatu Korpusu Solidarności

12

cze

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.