Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - „Żarnowieckie becikowe”

Strona główna » OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ » Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - „Żarnowieckie becikowe”

  „Żarnowieckie becikowe” to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Finansowe wsparcie w wysokości 1.000 złotych przysługuje matkom, które urodzą dziecko w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

Jednorazowa zapomoga wypłacana jest matce dziecka. W przypadku jej śmierci przy porodzie - wypłata dokonywana jest do rąk ojca dziecka lub faktycznego opiekuna.

 

Warunkiem przyznania zapomogi jest:

1) nieprzerwane zamieszkiwanie, przez osobę ubiegającą się o zasiłek, na terenie Gminy Żarnowiec przez okres co najmniej 1 miesiąca przed dniem porodu i zamieszkiwanie w Gminie Żarnowiec nadal, w chwili składania wniosku,

2) pozostawanie przez matkę dziecka pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Jednorazowa zapomoga przysługuje niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie osoby uprawnionej.

Zapomoga nie przysługuje w razie umieszczenia dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Jednorazowa zapomoga wypłacana jest ze środków własnych Gminy Żarnowiec.

 

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu w terminie do 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

W przypadku urodzenia dziecka po dniu 01.01.2019 r. lecz przed początkową datą obowiązywania niniejszej uchwały –  w terminie do 3 miesięcy od daty wejścia uchwały w życie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek i oświadczenia do pobrania na stronie internetowej:

https://www.zarnowiec.pl/aktualnosci/1591

 

Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

  • 2021dozynkiWlodowice46
  • 2021dozynkiWlodowice45
  • 2021dozynkiWlodowice44
  • 2021dozynkiWlodowice43
  • 2021dozynkiWlodowice42
  • 2021dozynkiWlodowice41
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy