Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Jakość powietrza

Strona główna » Jakość powietrza

 

JAKOŚĆ  POWIETRZA

 

W podkategorii: JAKOŚĆ POWIETRZA 2020 rok - komunikaty 

znajdą Państwo aktualne dane dotyczące jakości powietrza.

LINK:  https://www.zarnowiec.pl/kategorie/jakosc_powietrza_2020_rok-_komunikaty

 

 

 

PROCEDURA -

POWIADAMIANIE O JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ O KONIECZNOŚCI PODJĘCIA DZIAŁAŃ OKREŚLONYCH W PLANIE DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ LUDNOŚCI, NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO   - dokument do pobrania w załączniku.

 

 

 

Zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych (PDK) gmina informuje w sposób ciągły mieszkańców o jakości powietrza poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej linku do strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach:

 http://www.katowice.pios.gov.pl/  oraz  http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

 

 

POWIADOMIENIA  SPOŁECZEŃSTWA  O  ZŁEJ  JAKOŚCI  POWIETRZA

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach o wystąpieniu/nie wystąpieniu przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu: http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

 

 

JAKOŚĆ  POWIETRZA

PROGNOZA JAKOŚCI POWIETRZA  (link http://spjp.katowice.wios.gov.pl/)

ŚLĄSKI MONITORING POWIETRZA (link http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/)

INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DOTYCZĄCA SPOSOBU INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM  (link http://www.katowice.wios.gov.pl/jakosc/2.pdf)

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  MAJĄCY NA CELU OSIĄGNIĘCIE POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI
 

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030)
(link https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_09/4c1484d505772a0dafd8405f0bd8d2d0.pdf)

Mapa jakości powietrza na świecie (link http://waqi.info/)

 

 

APLIKACJA  NA  TELEFONY  Z  SYSTEMEM: Android, iOS i Windows

Aplikacja powietrzna na telefony z systemem Android, iOS i Windows
(link http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app)


 

INNE  LOKALNE  DOKUMENTY

Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
(link http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf)

 


MATERIAŁY  EDUKACYJNE  W  ZAKRESIE  UCHWAŁY  ANTYSMOGOWEJ

Linki do filmików edukacyjnych: http://powietrze.slaskie.pl/content/nie-truj-sasiada

Strona poświęcona zagadnieniu jakości powietrza w regionie: http://powietrze.slaskie.pl/

Prezentacja WIOŚ dla szkół – „Przyczyny złej jakości powietrza w województwie śląskim oraz sposób informowania o jakości powietrza”
(link http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i2)

 

 

Zachęcamy do korzystania z aktualnej informacji o stanie powietrza na
stronie https://smogtok.com [1]. dostępnej na smartfonie i komputerze.
Informacje te są dostępne za darmo, bez reklam.

 


 
PODKATEGORIE
ZAŁĄCZNIKI
Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

  • DSCF6034_8marzec2020
  • DSCF6033_8marzec2020
  • DSCF6031_8marzec2020
  • DSCF6029_8marzec2020
  • DSCF6026_8marzec2020
  • DSCF6025_8marzec2020
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy