Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

O gminie

Nasza Gmina dawniej

Historia i Charakterystyka poszczególnych sołectw

Brzeziny historia i charakterystyka

Brzeziny historia i charakterystyka

Brzeziny

 
Sołectwo Brzeziny położone jest na Wyżynie Małopolskiej, na pograniczu Progu Lelowskiego i Niecki Włoszczowskiej, na wysokości od 273 do 317 m n.p.m. Wieś zajmuje środkową część obszaru gminy Żarnowiec, leżącą na lewym, zachodnim brzegu rzeki Pilica.
Brzeziny sąsiadują z takimi zespołami jak: Małoszyce na północy, Łany Wielkie na wschodzie, Otola Mała na południu i Otola na zachodzie.
Znaczną stosunkowo część terytorium zespołu przy jego północnej i południowej granicy, zajmują obszary zalesione. Środek obszaru sołectwa zajmuje sam zespół osadniczy i leżące wokół niego tereny użytkowane rolniczo. Część wschodnią terytorium wsi, leżącą w większości na prawym brzegu Pilicy, zajmują tereny zielone, czyli łąki i pastwiska.
Zespół wiejski Brzeziny położony jest długim pasmem zabudowy, przy drodze o przebiegu wschód – zachód, po jej północnej stronie w układzie ulicówki jednostronnej. Część rozproszonych zagród, zbudowana jest przy drodze biegnącej wzdłuż rzeki Pilica, z Żarnowca do Szczekocin.
Układ siedlisk i ich zabudowa pomimo braku tradycyjnych obiektów budownictwa drewnianego, zachowany jest w dawnym rozplanowaniu z budynkami mieszkalnymi zbudowanymi kalenicowo do drogi i budynkami gospodarczymi zlokalizowanymi za domem w głębi działki siedliskowej.
Główną oś układu stanowi droga, prowadząca ze wsi Łany Wielkie przez Brzeziny do Otoli i Jeziorowic. Do tej drogi pod katem prostym dochodzą drogi gminne po obydwóch jej stronach, wzdłuż których skupiają się zabudowania wsi, oraz drogi polne, prowadzące do pół uprawnych i terenów zalesionych.
 
HISTORIA
Brak wzmianek źródłowych na temat wsi o tej nazwie w gminie Żarnowiec. Układ pourządzeniowy wsi, nawiązujący do sąsiednich podobnych układów, wskazuje na powstanie i wyodrębnienie wsi w połowie XIX wieku.
W świetle źródeł kartograficznych Brzeziny powstały na terenach należących dawniej do zespołu Małoszyce, przez jego podzielenie.
Pierwotnie prawdopodobnie przysiółek jednego z wymienionych wyżej zespołów osadniczych wydzielony w odrębny zespół w trakcie urządzania wsi w 2 połowie XIX wieku.
 

Lata
Ilość domów
Ludność ogółem
1990 r.
 
168
2000 r
 
178
2008 r.
 
169

 
Obiekty istniejące w XVIII – przełom XIX/XX  wieku
Młyn – 1
 
 
Źródła:
-  Słownik Geograficzny, 1893, t. XIII s. 789, W. Jaskłowski, Żarnowiec i okolice, 1910,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnowiec – Pracownia urbanistyczno – architektoniczna – „Olkusz” s.c. 2000,
-  Urząd Gminy w Żarnowcu.
 

Brzeziny Dawniej (Ilość zdjęć w galerii: 6)

Najnowsze aktualności

: Szkoła Medyczna w Zawierciu - rekrutacja
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Szkoła Medyczna w Zawierciu - rekrutacja

13

lip

2024

: Kolonie dla dzieci KRUS z dofinansowaniem
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Kolonie dla dzieci KRUS z dofinansowaniem

13

lip

2024

: IPN - uroczystości upamiętniające 80. rocznicę ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

IPN - uroczystości upamiętniające 80. rocznicę ...

12

lip

2024

: Informacja Komendanta Komisariatu Policji w ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Informacja Komendanta Komisariatu Policji w ...

11

lip

2024

: Płatności dla małych gospodarstw i do gruntów ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Płatności dla małych gospodarstw i do gruntów ...

11

lip

2024

: Komunikat KRUS
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Komunikat KRUS

11

lip

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.