Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Brzeziny historia i charakterystyka

Strona główna » O gminie » Nasza Gmina dawniej » Historia i Charakterystyka poszczególnych sołectw » Brzeziny historia i charakterystyka

Brzeziny

 
Sołectwo Brzeziny położone jest na Wyżynie Małopolskiej, na pograniczu Progu Lelowskiego i Niecki Włoszczowskiej, na wysokości od 273 do 317 m n.p.m. Wieś zajmuje środkową część obszaru gminy Żarnowiec, leżącą na lewym, zachodnim brzegu rzeki Pilica.
Brzeziny sąsiadują z takimi zespołami jak: Małoszyce na północy, Łany Wielkie na wschodzie, Otola Mała na południu i Otola na zachodzie.
Znaczną stosunkowo część terytorium zespołu przy jego północnej i południowej granicy, zajmują obszary zalesione. Środek obszaru sołectwa zajmuje sam zespół osadniczy i leżące wokół niego tereny użytkowane rolniczo. Część wschodnią terytorium wsi, leżącą w większości na prawym brzegu Pilicy, zajmują tereny zielone, czyli łąki i pastwiska.
Zespół wiejski Brzeziny położony jest długim pasmem zabudowy, przy drodze o przebiegu wschód – zachód, po jej północnej stronie w układzie ulicówki jednostronnej. Część rozproszonych zagród, zbudowana jest przy drodze biegnącej wzdłuż rzeki Pilica, z Żarnowca do Szczekocin.
Układ siedlisk i ich zabudowa pomimo braku tradycyjnych obiektów budownictwa drewnianego, zachowany jest w dawnym rozplanowaniu z budynkami mieszkalnymi zbudowanymi kalenicowo do drogi i budynkami gospodarczymi zlokalizowanymi za domem w głębi działki siedliskowej.
Główną oś układu stanowi droga, prowadząca ze wsi Łany Wielkie przez Brzeziny do Otoli i Jeziorowic. Do tej drogi pod katem prostym dochodzą drogi gminne po obydwóch jej stronach, wzdłuż których skupiają się zabudowania wsi, oraz drogi polne, prowadzące do pół uprawnych i terenów zalesionych.
 
HISTORIA
Brak wzmianek źródłowych na temat wsi o tej nazwie w gminie Żarnowiec. Układ pourządzeniowy wsi, nawiązujący do sąsiednich podobnych układów, wskazuje na powstanie i wyodrębnienie wsi w połowie XIX wieku.
W świetle źródeł kartograficznych Brzeziny powstały na terenach należących dawniej do zespołu Małoszyce, przez jego podzielenie.
Pierwotnie prawdopodobnie przysiółek jednego z wymienionych wyżej zespołów osadniczych wydzielony w odrębny zespół w trakcie urządzania wsi w 2 połowie XIX wieku.
 

Lata
Ilość domów
Ludność ogółem
1990 r.
 
168
2000 r
 
178
2008 r.
 
169

 
Obiekty istniejące w XVIII – przełom XIX/XX  wieku
Młyn – 1
 
 
Źródła:
-  Słownik Geograficzny, 1893, t. XIII s. 789, W. Jaskłowski, Żarnowiec i okolice, 1910,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnowiec – Pracownia urbanistyczno – architektoniczna – „Olkusz” s.c. 2000,
-  Urząd Gminy w Żarnowcu.
 
Brzeziny Dawniej zdjęć w galerii: 6
 • Stara i nowa zabudowa w zachodniej części wsi. Widok od strony zachodniej.
 • Widok wsi od strony zachodniej.
 • Stodoła zbudowana po II wojnie światowej.
 • Widok wsi od strony południowo - wschodniej.
 • Widok w kierunku drogi do Łan Wielkich od strony zachodniej. W głębi zespół wysokiej zieleni nad rzeką Pilicą.
więcej
Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

 • 46pasowanieSPChlina2021
 • 45pasowanieSPChlina2021
 • 44pasowanieSPChlina2021
 • 42pasowanieSPChlina2021
 • 40pasowanieSPChlina2021
 • 38pasowanieSPChlina2021
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy