Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Informacja Wójta i Rady Gminy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja Wójta i Rady Gminy

 

 
Informacja Wójta i Rady Gminy
z realizacji zadań inwestycyjnych w gminie Żarnowiec
za rok 2009 oraz planów inwestycyjnych na 2010 rok
 
 
 
 
 
            W mijającym roku z inicjatywy mieszkańców przy znacznym zewnętrznym wsparciu finansowym zrealizowano:
 • Budowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Chlina Górna – Jelcza o długości 1,8 km:
 • Budowę parkingu na 23 samochody w Małoszycach:
 • Budowę parkingu na 37 samochodów w Jeziorowcach:
 • Budowę drogi gminnej Koryczany – Karczówka:                                           
 • Budowa (w relacji 50% środków Wojewoda, 25% Powiat, 25% Gmina Żarnowiec oraz dodatkowo wykonanie dokumentacji) drogi powiatowej Chlina – Zabrodzie wraz z chodnikami o długości 8,2 km : 
 • Budowa drogi dojazdowej do pól Łany Średnie – Dziadówki:
 • Budowa drogi dojazdowej do pól Łany Średnie – Las:                     
 • Modernizacja drogi dojazdowej do łąk Udórz – Bezdno:
 • Odbudowano przepust na drodze gminnej Chlina Dolna – Jeżówka:                                 
 • Remont dróg dojazdowych do pól i łąk wg potrzeb zgłoszonych przez sołtysów (gmina zabezpiecza niezbędny sprzęt).
 • Wybudowano jedno z najnowocześniejszych boisk sportowych o nawierzchni polipropylenowej modułowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Żarnowcu, na którym można grać w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenis. Boisko jest oświetlone oraz całodobowo monitorowane: 
 • Rozpoczęto kompleksową modernizację budynku szkolnego przy ul. Kościelnej z przeznaczeniem na przedszkole. W budynku będzie 5 pomieszczeń dla najmłodszych, przystosowane zaplecze socjalno – sanitarne oraz nowoczesny plac zabaw. Planowane oddanie do użytku 1 września 2010 roku:             
 • Zakupiono do Szkoły Podstawowej w Żarnowcu schodołaz dla osoby niepełnosprawnej, jak również przekazano do szkół niezbędne środki finansowe na pomoce naukowe, sprzęt oraz wyposażenie:
 • Przekazano Szkole Podstawowej w Chlinie niezbędne środki finansowe na wymianę rynien, parapetów, malowanie dachu: 
 • Przekazano na potrzeby Parafii w: Chlinie, Żarnowcu, Łanach Wielkich, Jeziorowicach zdemontowane płytki chodnikowe o pow. 3500 m²:        
 • Dofinansowano Starostwo Powiatowe, podobnie jak w latach ubiegłych, na modernizację ewidencji gruntów, lokali i budynków w miejscowościach: Małoszyce, Jeziorowice, Brzeziny, Otola Mała, Udórz, Zabrodzie, Łany Średnie, Żarnowiec:
 • Wybudowano boisko sportowe do piłki plażowej w Żarnowcu:  
 • Wyremontowano zbiorniki kontaktowe na stacji ujęcia wody w Żarnowcu: 
 • Współfinansowano projekt międzygminnego internetu szerokopasmowego.
 • Wyremontowano remizy: Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Libertowskiej wraz z doposażeniem i w Udorzu:
 • Odbudowano XIX wieczną studnię kopaną w Chlinie Górnej:

   

 • Rozpoczęto adaptację budynku po byłej szkole podstawowej w Koryczanach na świetlicę środowiskową:   
 • Współfinansowano w znacznych kwotach Ochotnicze Straże Pożarne i koła Gospodyń Wiejskich:                     
 • Wybudowano boiska sportowe w sołectwach: Łany Wielkie, Łany Średnie, Łany Małe, Otola, Małoszyce, Wola Libertowska, Udórz:    
 • Utworzono w Żarnowcu  plac zabaw dla dzieci:
 • Zamontowano windę w budynku ośrodka zdrowia w Żarnowcu, zakupiono spirometr: 
 • Wyremontowano ciek wodny w Chlinie, Udorzu, Zabrodziu, Małoszycach i Łanach Wielkich
 • Zainstalowano klimatyzację i doposażono w sprzęt dom kultury w Żarnowcu:
 
      Wyżej wymienione prace mogły być wykonane dzięki inicjatywie i akceptacji mieszkańców, często osobistemu zaangażowaniu.
      Gmina Żarnowiec przy jednym z najmniejszych dochodów na 1-go mieszkańca w województwie śląskim, jak również o najmniejszym zaludnieniu 38 osób na 1 km² (w Polsce 124 osoby na km²) pozyskała środki finansowe z programów: Unii Europejskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, Ministerstwa Sportu, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Fundacji Wspierania Wsi Polskiej oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 
 
 
W roku 2010 bez zaciągania kredytów będziemy realizować:
 • Budowę parkingu z kostki brukowej na 170 samochodów przy cmentarzu w Żarnowcu, w tym: kanalizacja, odwodnienie, mur oporowy.
 • Przebudowę budynku po byłej szkole podstawowej w Łanach Wielkich na Wiejski Dom Kultury wraz z odnowieniem Kopca Wolności, budową chodnika i zagospodarowaniem otoczenia.
 • Kompleksowy remont Kościoła p.w. Św. Bartłomieja w Chlinie. Pierwszy etap to wymiana części więźby dachowej, wymiana zniszczonej blachy pokrycia i rynien na blachę miedzianą, osuszenie ścian kościoła nowoczesną metodą inekcji, malowanie ścian, wymiana drzwi, docieplenie stropu, budowa parkingu i podjazdu
 • Budowę zaplecza socjalno – sanitarnego na boisku sportowym w Żarnowcu dla zawodników, trenerów, kibiców wraz z salą z której może korzystać około 80 osób.
 • Adaptacje budynku byłej szkoły podstawowej w Otoli na budynek wielofunkcyjny dla mieszkańców Otoli wraz z wyposażeniem.
 • Budowę dróg gminnych w Koryczanach i Woli Libertowskiej.
 • Budowę dróg dojazdowych do pól w innych miejscowościach.
 • Remont i doposażenie strażnic OSP w: Łanach Średnich, Łanach Wielkich, Brzezinach, Łanach Małych.
 • Zakup lub karosacja dwóch samochodów strażackich.
 • Kontynuacja budowy i wyposażenia przedszkola w Żarnowcu.
 • Doposażenie świetlicy w Koryczanach.
 • Zakup dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu ciągnika, ładowacza i beczki asenizacyjnej.
 • Zakup dla ZWiGK pomp głębinowych i sterowania do studni w Koryczanach.
 • Budowa chodników i parkingów.
 • Doposażenie jednostek OSP i Kół Gospodyń Wiejskich w kwocie 140 tysięcy złotych.
 • Rozpoczęcie (warunkowe) termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Małoszycach.
 • Rozpoczęcie budowy I etapu oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu waz z punktem zrzutu nieczystości. Całkowity koszt inwestycji około 18 mln zł. Inwestycja podzielona jest na trzy etapy. I etap to oczyszczalnia, punkt zrzutowy, oraz podłączenie kilku obiektów publicznych.
 • Przystąpienie do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Gimnazjum Publicznego w Żarnowcu z programu: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Budżet projektu 1.358.000 zł.
 • Zabezpieczono środki finansowe - pomoc dla Powiatu, na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali w pozostałych miejscowościach gminy Żarnowiec tj.: Woli Libertowskiej, Otoli, Chlinie, Łanach Małych, Łanach Wielkich i Koryczanach.
 • Gmina Żarnowiec podtrzymuje swoje stanowisko, iż zainteresowana jest przejęciem od Powiatu w zarząd (łącznie z subwencją wliczoną w subwencję ogólną) drogi Powiatowe znajdujące się na terenie gminy. Deklaruje również, że współfinansować będzie modernizację i budowę dróg powiatowych według parytetu: środki finansowe zewnętrzne w wysokości od 50-85% różnicę do 100% solidarnie po połowie pokrywa Powiat i Gmina.
 
 

 

22

GRU

2009

1801

razy

czytano

4285/4332

Zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: Światowy Dzień Ziemi
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Światowy Dzień Ziemi

16

kwi

2024

: WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWA
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWA

16

kwi

2024

: Serdecznie zapraszamy młodzież do Domu Kultury
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Serdecznie zapraszamy młodzież do Domu Kultury

16

kwi

2024

: KONDOLENCJE
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

KONDOLENCJE

10

kwi

2024

: Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w ...

9

kwi

2024

: Uwaga na oszustów! Ostrzegamy
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Uwaga na oszustów! Ostrzegamy

9

kwi

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.