Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Konsultacje społeczne

Strona główna » Aktualności » Konsultacje społeczne

 

Konsultacje społeczne projektów uchwał:

- w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2022 rok

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żarnowiec na rok szkolny 2021/2022

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Żarnowiec na lata 2022 – 2026

- w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Żarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022.

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Żarnowiec na 2022 rok.

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.

 

 

Dokumenty do pobrania w załącznikach. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

autor: zarnowiec.pl

data dodania: 2021-11-22 20:17:17

Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

  • DSCN4251Mikolaj2021
  • DSCN4249Mikolaj2021
  • DSCN4243Mikolaj2021
  • DSCN4239Mikolaj2021
  • DSCN4237Mikolaj2021
  • DSCN4236Mikolaj2021
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy