Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Strona główna » Aktualności » Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, iż we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach, w związku z planowanym otwarciem oddziału WORD w Zawierciu, będzie organizował szkolenie pn. „Kurs dla kandydatów na egzaminatorów" w zakresie prawa jazdy B.
Aby zostać egzaminatorem prawa jazdy, należy przejść kurs kwalifikacyjny, oraz spełnić poniższe wymogi określone w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zgodnie z którymi osoba, która ubiega się o zostanie egzaminatorem:

 • posiada minimum średnie wykształcenie,
 • ukończyła 23 lata,
 • posiada 3 lat prawo jazdy na kat B oraz w przypadku rozszerzania uprawnień, 1 rok na pozostałe kategorie,
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat w przypadku rozszerzania uprawnień o inne kategorie prawa jazdy,
 • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • posiada orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  – przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  – przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  – prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  – przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  – przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Rekrutacja kandydatów na szkolenie będzie przebiegała zgodnie z poniższymi etapami:
1. Złożenie przez osoby zarejestrowane w PUP w Zawierciu Kwestionariusza Rekrutacyjnego. (uwaga - złożenie Kwestionariusza Rekrutującego nie gwarantuje przejścia do kolejnego etapu rekrutacji).
2. Rozmowa rekrutacyjna przeprowadzona przez przedstawicieli WORD, mająca na celu wyłonienie osób do kolejnego etapu rekrutacji.
3. Skierowanie osób wyłonionych podczas rozmowy kwalifikacyjnej na niezbędne badania lekarskie i psychologiczne.
4. Skierowanie osób nieposiadających przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych na szkolenie, a następnie po ukończeniu szkolenia skierowanie na egzamin.
Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia szkolenia:
1. Potwierdzenie posiadania min. średniego wykształcenia (np. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów).
2. Prawo jazdy.
3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora (finansowane przez PUP – po rozmowie kwalifikacyjnej).
4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (finansowane przez PUP – po rozmowie kwalifikacyjnej)
5. Dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na egzaminatora (finansowane przez Uczestnika – po rozmowie kwalifikacyjnej).
Nabór Kwestionariuszy Rekrutacyjnych odbywać się będzie od dnia 04.10.2021r. do momentu wpłynięcia do PUP 100 Kwestionariuszy Rekrutacyjnych.
Kwestionariusze prosimy składać w okienku podawczym PUP w Zawierciu lub za pomocą operatora pocztowego (decyduje data stempla pocztowego).
Uczestnicy szkolenia po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu końcowego będą mieli możliwość podjęcia zatrudnienia w oddziale WORD w Zawierciu.
 
W celu uzyskania bliższych informacji osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pok. 4.09 II piętro tut. urzędu lub o kontakt telefoniczny pod nr 32 67 211 79 wew. 272.


 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

autor: zarnowiec.pl

data dodania: 2021-10-05 11:11:36

Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

 • 42pasowaniePrzedszkole2021
 • 40pasowaniePrzedszkole2021
 • 39pasowaniePrzedszkole2021
 • 38pasowaniePrzedszkole2021
 • 37pasowaniePrzedszkole2021
 • 36pasowaniePrzedszkole2021
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy