Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, iż we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach, w związku z planowanym otwarciem oddziału WORD w Zawierciu, będzie organizował szkolenie pn. „Kurs dla kandydatów na egzaminatorów" w zakresie prawa jazdy B.
Aby zostać egzaminatorem prawa jazdy, należy przejść kurs kwalifikacyjny, oraz spełnić poniższe wymogi określone w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zgodnie z którymi osoba, która ubiega się o zostanie egzaminatorem:

 • posiada minimum średnie wykształcenie,
 • ukończyła 23 lata,
 • posiada 3 lat prawo jazdy na kat B oraz w przypadku rozszerzania uprawnień, 1 rok na pozostałe kategorie,
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat w przypadku rozszerzania uprawnień o inne kategorie prawa jazdy,
 • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • posiada orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  – przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  – przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  – prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  – przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  – przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Rekrutacja kandydatów na szkolenie będzie przebiegała zgodnie z poniższymi etapami:
1. Złożenie przez osoby zarejestrowane w PUP w Zawierciu Kwestionariusza Rekrutacyjnego. (uwaga - złożenie Kwestionariusza Rekrutującego nie gwarantuje przejścia do kolejnego etapu rekrutacji).
2. Rozmowa rekrutacyjna przeprowadzona przez przedstawicieli WORD, mająca na celu wyłonienie osób do kolejnego etapu rekrutacji.
3. Skierowanie osób wyłonionych podczas rozmowy kwalifikacyjnej na niezbędne badania lekarskie i psychologiczne.
4. Skierowanie osób nieposiadających przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych na szkolenie, a następnie po ukończeniu szkolenia skierowanie na egzamin.
Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia szkolenia:
1. Potwierdzenie posiadania min. średniego wykształcenia (np. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów).
2. Prawo jazdy.
3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora (finansowane przez PUP – po rozmowie kwalifikacyjnej).
4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (finansowane przez PUP – po rozmowie kwalifikacyjnej)
5. Dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na egzaminatora (finansowane przez Uczestnika – po rozmowie kwalifikacyjnej).
Nabór Kwestionariuszy Rekrutacyjnych odbywać się będzie od dnia 04.10.2021r. do momentu wpłynięcia do PUP 100 Kwestionariuszy Rekrutacyjnych.
Kwestionariusze prosimy składać w okienku podawczym PUP w Zawierciu lub za pomocą operatora pocztowego (decyduje data stempla pocztowego).
Uczestnicy szkolenia po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu końcowego będą mieli możliwość podjęcia zatrudnienia w oddziale WORD w Zawierciu.
 
W celu uzyskania bliższych informacji osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pok. 4.09 II piętro tut. urzędu lub o kontakt telefoniczny pod nr 32 67 211 79 wew. 272.


 

 

 

05

PAŹ

2021

462

razy

czytano

1049/4454

zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ...

23

lip

2024

: Nowa edycja programu "Mój Prąd"
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Nowa edycja programu "Mój Prąd"

23

lip

2024

: Podziękowanie dla strażaków
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Podziękowanie dla strażaków

23

lip

2024

: Ostrzeżenia meteorologiczne: UPAŁ
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Ostrzeżenia meteorologiczne: UPAŁ

22

lip

2024

: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

19

lip

2024

: INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMIN PAŃSTWOWY NA ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMIN PAŃSTWOWY NA ...

19

lip

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.