Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Projekt "Bo jak nie my to kto" Probiznes Zawiercie

Projekt "Bo jak nie my to kto" Probiznes Zawiercie

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Informacje ogólne:

Projekt „Bo jak nie my to kto II ?” realizowany jest w ramach IX osi priorytetowej Region spójny społecznie, 9.1 – Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.5 – Aktywna integracja projekty konkursowe.

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywne włączenie 60 mieszkańców powiatu zawierciańskiego i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z tytułu więcej niż jednej przesłanki poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt dedykowany jest pełnoletnim osobom, które zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują teren powiatu zawierciańskiego lub myszkowskiego oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

* Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu:

⸋ ubóstwa

⸋ wykluczeniem społecznym

⸋ sieroctwa

⸋ bezdomności

⸋ bezrobocia

⸋ niepełnosprawności

⸋ długotrwałej lub ciężkiej choroby

⸋ przemocy w rodzinie

⸋ potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

⸋ bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

⸋ zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

⸋ alkoholizmu lub narkomanii

lub innej przesłanki kwalifikującej do objęcia pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej

* Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

* Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym: niepełnosprawnością intelektualną lub z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

* Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa

 

Jakie formy wsparcia oferujemy w projekcie?

W ramach projektu oferujemy KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej:

⸋ Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz coach-a

⸋ Uczestnictwa w warsztatach z zakresu aktywizacji zawodowej i psychospołecznej.

⸋ Naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI

⸋ Program STAŻY zawodowych; nie krótszy niż trzy miesiące.

⸋ Szkolenia prowadzone przez Instytucje Szkoleniowe, z możliwością certyfikacji.

⸋ Stałe usługi pośrednika pracy.

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania ilości miejsc.

 

Kiedy i gdzie można się zapisać?

Przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu lub osobiście dostarczając dokumenty do Biura Projektu: Zawiercie, ul. Parkowa 5.

                                                   

                                               Kontakt: biurozawiercie@probiznes.net.pl

                                                                    Tel.: 730 004 650

 

 

 

22

MAJ

2021

837

razy

czytano

1038/4217

zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: Ogłoszenie o naborze OPL / Bank Żywności w ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Ogłoszenie o naborze OPL / Bank Żywności w ...

29

lis

2023

: Zaproszenie na wystawę
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Zaproszenie na wystawę

28

lis

2023

: Zastrzeżenie/cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Zastrzeżenie/cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

28

lis

2023

: ŚWIĄTECZNA PACZKA
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

ŚWIĄTECZNA PACZKA

23

lis

2023

: ZMW organizuje Świąteczną Zbiórkę Zabawek
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

ZMW organizuje Świąteczną Zbiórkę Zabawek

23

lis

2023

: INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

22

lis

2023

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Związek Gmin Jurajskich

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.