Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Projekt "Bo jak nie my to kto" Probiznes Zawiercie

Strona główna » Aktualności » Projekt "Bo jak nie my to kto" Probiznes Zawiercie

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Informacje ogólne:

Projekt „Bo jak nie my to kto II ?” realizowany jest w ramach IX osi priorytetowej Region spójny społecznie, 9.1 – Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.5 – Aktywna integracja projekty konkursowe.

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywne włączenie 60 mieszkańców powiatu zawierciańskiego i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z tytułu więcej niż jednej przesłanki poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt dedykowany jest pełnoletnim osobom, które zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują teren powiatu zawierciańskiego lub myszkowskiego oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

* Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu:

⸋ ubóstwa

⸋ wykluczeniem społecznym

⸋ sieroctwa

⸋ bezdomności

⸋ bezrobocia

⸋ niepełnosprawności

⸋ długotrwałej lub ciężkiej choroby

⸋ przemocy w rodzinie

⸋ potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

⸋ bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

⸋ zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

⸋ alkoholizmu lub narkomanii

lub innej przesłanki kwalifikującej do objęcia pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej

* Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

* Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym: niepełnosprawnością intelektualną lub z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

* Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa

 

Jakie formy wsparcia oferujemy w projekcie?

W ramach projektu oferujemy KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej:

⸋ Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz coach-a

⸋ Uczestnictwa w warsztatach z zakresu aktywizacji zawodowej i psychospołecznej.

⸋ Naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI

⸋ Program STAŻY zawodowych; nie krótszy niż trzy miesiące.

⸋ Szkolenia prowadzone przez Instytucje Szkoleniowe, z możliwością certyfikacji.

⸋ Stałe usługi pośrednika pracy.

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania ilości miejsc.

 

Kiedy i gdzie można się zapisać?

Przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu lub osobiście dostarczając dokumenty do Biura Projektu: Zawiercie, ul. Parkowa 5.

                                                   

                                               Kontakt: biurozawiercie@probiznes.net.pl

                                                                    Tel.: 730 004 650

 

 

 

autor: zarnowiec.pl

data dodania: 2021-05-22 07:19:38

Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

  • 42pasowaniePrzedszkole2021
  • 40pasowaniePrzedszkole2021
  • 39pasowaniePrzedszkole2021
  • 38pasowaniePrzedszkole2021
  • 37pasowaniePrzedszkole2021
  • 36pasowaniePrzedszkole2021
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy