Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków

w Żarnowcu, ul. Ogrodowa

 

1. Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 do PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

 

 • papier i tektura,
 • metal,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony (maksymalnie 8 opon z jednej nieruchomości w ciągu roku),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej. Maksymalnie 0,5Mg/nieruchomość/rok
  w zabudowie jednorodzinnej, oraz 2Mg/nieruchomość/rok w zabudowie wielorodzinnej.,
 • odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
  w szczególności igieł i strzykawek.

 

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 

3. Odpady komunalne przyjmowane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu aktualnego dowodu uiszczenia tej opłaty.

 

4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach oraz w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

 

5. Przyjęcia odpadów do PSZOK dokonuje upoważniony pracownik, po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów oraz ich zgodności z wykazem przyjmowanych do PSZOK odpadów.

 

6. Do rozładunku odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK zobowiązany jest ich dostawca.

 

7. Warunki przyjęcia odpadów w PSZOK:
a)
odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) dostarczane do PSZOK odpady są posegregowane na poszczególne frakcje,
c) odpady wymagające opakowania, w szczególności chemikalia, znajdują się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach i zawierają opis zawartości opakowania (identyfikacja odpadu),

d) ilość i rodzaje dostarczanych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej lub rolniczej.

 

8. PSZOK odmawia przyjęcia odpadów w przypadku gdy:

a) przywieziony odpad nie został wymieniony w pkt. 1

b) odpady pochodzą z działalności gospodarczej, działalności rolniczej lub jej likwidacji,

c) odpady pochodzą z nieruchomości położonej na terenie innej gminy,

d) zostanie przekroczona maksymalna ilość odpadów wymienionych w pkt. 1.

 

9. W PSZOK nie będą przyjmowane:

 1. wyroby zawierające azbest,
 2. materiały izolacyjne np. papa, wata szklana, wełna mineralna
 3. różnego rodzaju pokrycia dachowe,
 4. części samochodowe,
 5. odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji (brak etykiety),
 6. odpady płynne w nieszczelnych pojemnikach,
 7. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

 

10. Dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania dostarczonych odpadów w przypadku odmowy ich przyjęcia.

 

11. W PSZOK prowadzony jest rejestr zawierający ilość i rodzaj przywiezionego odpadu oraz adres, z którego przywieziony odpad pochodzi.

 

 

 

07

MAJ

2021

747

razy

czytano

1136/4279

zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

22

lut

2024

: TRANSMISJA ON-LINE SESJI RADY GMINY ŻARNOWIEC
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

TRANSMISJA ON-LINE SESJI RADY GMINY ŻARNOWIEC

22

lut

2024

: Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty!
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty!

21

lut

2024

: Podsumowanie strażackiego konkursu plastycznego 2024
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Podsumowanie strażackiego konkursu plastycznego 2024

21

lut

2024

: „Jedźmy razem!” - rozkład jazdy
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

„Jedźmy razem!” - rozkład jazdy

20

lut

2024

: KRUS ogłasza V Edycję Konkursu dla Dzieci na ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

KRUS ogłasza V Edycję Konkursu dla Dzieci na ...

20

lut

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.