Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wójt Gminy Żarnowiec

z a w i a d a m i a

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 01.02.2021 r. od osoby zamieszkującej wynosi:

- 19 zł (słownie: dziewiętnaście złotych ) od osoby/miesiąc – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 38 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych) od osoby/miesiąc – podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki tej opłaty oraz liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 

Informujemy, iż istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Żarnowiec, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie o którym mowa powyżej wynosi 1,00 zł miesięcznie od osoby w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego
i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z Uchwały Nr XX/131/2020 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 r., poz. 322) oraz Uchwały Nr XX/133/2020 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 r., poz. 324)

 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) właściciel nieruchomości, który nie ubiega się o zwolnienie w części z opłaty za posiadanie kompostownika, nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji
i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Opłatę miesięczną należy wpłacać do 15-go każdego miesiąca z góry.

Opłatę należy wpłacać na indywidualny nr konta bankowego, nadany podczas składania deklaracji.

 

 

P O U C Z E N I E

  1. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc luty lub kolejne miesiące należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 01.02.2021 r.
  2. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, należy w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany złożyć korektę deklaracji.
  3. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

 

 

02

LUT

2021

626

razy

czytano

1408/4339

zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: Podziękowanie za udział w wyborach
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Podziękowanie za udział w wyborach

23

kwi

2024

: KONKURS HISTORYCZNY
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

KONKURS HISTORYCZNY

23

kwi

2024

: Światowy „Dzień Ziemi” w Szkołach Podstawowych ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Światowy „Dzień Ziemi” w Szkołach Podstawowych ...

19

kwi

2024

: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

19

kwi

2024

: Cyberbezpieczny samorząd
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Cyberbezpieczny samorząd

19

kwi

2024

: Informacja dla rolników
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Informacja dla rolników

18

kwi

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.