Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

OPS wydaje zaświadczenia do programu „Czyste Powietrze”

Strona główna » Aktualności » OPS wydaje zaświadczenia do programu „Czyste Powietrze”

zaświadczenia

 

OPS wydaje zaświadczenia do programu „Czyste Powietrze”

 

W związku ze zmianami w programie „Czyste Powietrze” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu może wydawać zaświadczenie o dochodzie konieczne do złożenia wniosku o dotację.

Od 21 października 2020 r., uruchomiony został nabór wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze, uprawniający do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Do podwyższonego poziomu dofinansowania uprawnieni są beneficjenci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przed złożeniem wniosku o uzyskanie dotacji z programu na podwyższonym poziomie, należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie o wysokości dochodu. Zaświadczenie takie wydaje wójt/burmistrz/prezydent miasta.

W przypadku Gminy Żarnowiec, zaświadczenia takie wydawać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec.

 

 

 

autor: zarnowiec.pl

data dodania: 2020-10-24 07:45:53

Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

  • DSCF7799-11-11-20r
  • DSCF7798-11-11-20r
  • DSCF7795-11-11-20r
  • DSCF7794-11-11-20r
  • DSCF7791-11-11-20r
  • DSCF7790-11-11-20r
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy