Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Konkurs dla dzieci i młodzieży

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konkurs dla dzieci i młodzieży

 

 

REGULAMIN  KONKURSU:

1. Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu ul. Rynek 11, 42-439 Żarnowiec

(e-mail:gbp2@op.pl, tel. 32/ 644 90 40).

2. Cele konkursu: Inspirowanie dzieci i młodzieży do działań twórczych, promocja biblioteki i czytelnictwa.

3. Warunki konkursu:

- Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

I. dzieci w wieku przedszkolnym,

II. dzieci w wieku od 7 do 11 lat,

III. dzieci i młodzież w wieku od 12 do 16 lat.

- Uczestnik winien dostarczyć jedną pracę – plakat wykonany dowolną techniką. -

Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię, nazwisko, miejscowość, wiek uczestnika.

4. Terminy:

- Prace należy składać do dnia 17.07.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnowcu. Z uwagi na pandemię koronawirusa prace mogą być przesłane pocztą na adres biblioteki.

- Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród odbędzie się dnia 24.07.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej. Po odbiór nagród można umówić się telefonicznie.

5. Ocena i nagrody:

- Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: pomysłowość i oryginalność; ogólne wrażenie artystyczne; estetyka wykonania.

- Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników.

- Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominek.

6. Dane osobowe:

a) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem danych jest Gminna biblioteka publiczna w Żarnowcu ul. Rynek 11, 42-439 Żarnowiec, NIP 6492204325, Regon 240626908 reprezentowany przez Dyrektora.

b) Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).

c) Biorąc udział w Imprezie wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez GBP jego wizerunku, utrwalonego w trakcie imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m. in. Facebook, youtube, witrynie internetowej Biblioteki: https://gbpzarnowiec.naszabiblioteka.com/) i stronach internetowych podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych (np. Urzędu Gminy Żarnowiec), lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez GBP w związku z organizacją imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

Postanowienia końcowe:

d) Przesłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przesłanego materiału na stronie internetowej i Facebooku organizatora oraz akceptację warunków zawartych w klauzuli informacyjnej dołączonej do niniejszego regulaminu.

e) Informacje o konkursie udzielają pracownicy GBP w Żarnowcu, tel. 32/ 644 90 40.

 

 

01

LIP

2020

335

razy

czytano