Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Ważna informacja dla mieszkańców

Strona główna » Aktualności » Ważna informacja dla mieszkańców

 

Ważna informacja dla mieszkańców w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

Od 6 września zmienił się termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) właściciel nieruchomości ma obowiązek  złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
  2. W przypadku zmniejszenia wysokości zobowiązania, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji za okres wsteczny za wyjątkiem następujących przypadków:
  • złoży deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana,
  • w związku ze śmiercią mieszkańca złoży deklarację w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega karze grzywny.  

Ponadto przypominamy, iż wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

 

 

 

 

autor: zarnowiec.pl

data dodania: 2019-12-30 17:23:24

Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

  • DSCN6724jubilat-maj2020
  • DSCN6735jubilat-maj2020
  • DSCN6722bjubilat-maj2020
  • DSCN6722ajubilat-maj2020
  • DSCN6722jubilat-maj2020
  • DSCN6721jubilat-maj2020
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy