Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr VIII/52/2019 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2019 r., poz. 5427) Wójt Gminy Żarnowiec

zawiadamia

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 01.09.2019 r. od osoby zamieszkującej wynosi:

-  14 zł (słownie: czternaście złotych) od osoby/miesiąc – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 28 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych) od osoby/miesiąc – odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Opłata powinna być naliczona na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby osób wynikających ze złożonej deklaracji.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2019 r., poz. 5427).

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Opłatę miesięczną należy wpłacać do 15-go każdego miesiąca z góry.

 

POUCZENIE

1. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc wrzesień 2019 r. lub za kolejne miesiące należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 01.09.2019 r.

2. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, należy w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany złożyć korektę deklaracji.

3. Zgodnie z art. 6m ust.2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt Gminy Żarnowiec wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

 

 

 

22

SIE

2019

743

razy

czytano

2655/4332

zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: Światowy Dzień Ziemi
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Światowy Dzień Ziemi

16

kwi

2024

: WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWA
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWA

16

kwi

2024

: Serdecznie zapraszamy młodzież do Domu Kultury
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Serdecznie zapraszamy młodzież do Domu Kultury

16

kwi

2024

: KONDOLENCJE
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

KONDOLENCJE

10

kwi

2024

: Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w ...

9

kwi

2024

: Uwaga na oszustów! Ostrzegamy
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Uwaga na oszustów! Ostrzegamy

9

kwi

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.