Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Strona główna » Aktualności » Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr VIII/52/2019 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2019 r., poz. 5427) Wójt Gminy Żarnowiec

zawiadamia

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 01.09.2019 r. od osoby zamieszkującej wynosi:

-  14 zł (słownie: czternaście złotych) od osoby/miesiąc – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 28 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych) od osoby/miesiąc – odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Opłata powinna być naliczona na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby osób wynikających ze złożonej deklaracji.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2019 r., poz. 5427).

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Opłatę miesięczną należy wpłacać do 15-go każdego miesiąca z góry.

 

POUCZENIE

1. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc wrzesień 2019 r. lub za kolejne miesiące należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 01.09.2019 r.

2. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, należy w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany złożyć korektę deklaracji.

3. Zgodnie z art. 6m ust.2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt Gminy Żarnowiec wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

 

 

 

autor: zarnowiec.pl

data dodania: 2019-08-22 20:03:36

Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

  • DSCN5943jubilaci2020
  • DSCN5940jubilaci2020
  • DSCN5939jubilaci2020
  • DSCN5938jubilaci2020
  • DSCN5937jubilaci2020
  • DSCN5935jubilaci2020
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy