Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żarnowcu

Strona główna » Aktualności » Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żarnowcu

 

        W Żarnowcu znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, działający w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Punkt ten zlokalizowany jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy Rynku (Rynek 9).

Na mocy ustawy z pomocy mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy powiatu zawierciańskiego, a więc gminy Żarnowiec oraz okolicznych gmin – z ograniczeniem do następujących osób:

 • młodzieży do 26. roku życia,
 • osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorów po ukończeniu 65 lat,
 • osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatantów,
 • weteranów,
 • osób, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
 • kobiet w ciąży.

Osoby te uzyskują nieodpłatną pomoc na podstawie przedstawienia dokumentu uprawniającego (np. dowód osobisty, zaświadczenie z MOPS, legitymacja weterana).

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Pomoc taka obejmuje wszelkie sprawy z wyjątkiem:

– podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

– z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Punkt w Żarnowcu mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, a działa według następującego harmonogramu:

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:30 – 12:30

8:30 – 12:30

8:30 – 12:30

12:00 – 16:00

9:00 – 13:00

W kwietniu na stronie http://frpp.pl/ pojawi się internetowa rejestracja do punktu.

Zapraszamy!

 

Zadanie publiczne realizowane przez stowarzyszenie Klub Jagielloński

jest finansowane ze środków powiatu zawierciańskiego.

 

 

 

autor: zarnowiec.pl

data dodania: 2017-03-24 12:04:26

Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

 • DSCF2318mikolaj17
 • DSCF2311mikolaj17
 • DSCF2310mikolaj17
 • DSCF2307mikolaj17
 • DSCF2306mikolaj17
 • DSCF2301mikolaj17
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy