Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Informacja dla rolników

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja dla rolników

 

         Wszystkie nawozy naturalne oraz komposty organiczne, przy ich wykładaniu na pola stanowią źródło uciążliwych zapachów (odorów). Jeżeli jednak zachowane są określone w przepisach zasady i warunki, a nawozy zostaną przykryte lub zmieszane z glebą nie  później niż następnego dnia, nie ma podstaw do interwencji.

Jesień to bardzo pracowity okres w rolnictwie i najlepszy okres do aplikacji nawozów naturalnych, które w postaci płynnej lub stałej (obornik, gnojówka, gnojowica) można stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada. Zgodnie z założeniami programów działań dla OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu) nawozy naturalne  można stosować jedynie do 15 listopada.

Należy zaznaczyć, że mimo wzrostu oczekiwania społecznego na skuteczne rozwiązanie problemów występowania uciążliwości odorowych, w obecnym stanie prawnym nadal nie ma przepisów, które pozwoliłyby weryfikować, czy dany zapach mieści się w granicach wyznaczonych przez normy prawne czy je przekracza. Jest to powodem braku skutecznych decyzji nakazujących ograniczenie emisji substancji uciążliwych zapachowo. Nie ma również przepisów wskazujących organy administracji właściwe do podejmowania działań kontrolnych w zakresie emisji odorów.

Odczucie zapachowe jest cechą indywidualną, dlatego obiektywna i jednoznaczna odpowiedź na pytanie o występowanie i skalę oddziaływania jest trudna, zwłaszcza w sytuacji konfliktu, gdy w sprawę zaangażowani są emocjonalnie przedstawiciele różnych grup społecznych, mających często odmienne interesy: mieszkańcy, władze samorządowe oraz rolnicy. Należy wskazać, że rolnictwo jest podstawową funkcją gospodarowania na terenach wiejskich naszego województwa, a grunty orne stanowią ok. 38% jego powierzchni. Zatem należy liczyć się z tym, że w czasie nawożenia pól nawozami naturalnymi i kompostami organicznymi występować będzie okresowo (kilka lub kilkanaście razy w roku) intensywna emisja odorów stwarzająca dyskomfort życia niektórych mieszkańców.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że nawożenie jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności rolniczej, a nie działaniem sprzecznym z prawem mającym na celu uprzykrzyć życie mieszkańcom. Z uwagi na brak uregulowań prawnych dotyczących norm emisji substancji zapachowo czynnych działania w sprawie uciążliwości zapachowej powinny być podejmowane przez organy samorządowe - zgodnie z art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziaływuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Postępowanie z nawozami naturalnymi powinno odbywać się przede wszystkim zgodnie z:

- ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu i aktami wykonawczymi do tej ustawy,

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, wydanym na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Dodatkowo funkcjonuje tzw. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej określający m.in. zasady i procedury takich działań jak nawożenie z wykorzystaniem nawozów naturalnych. KDPR stanowi zbiór przyjaznych środowisku praktyk rolniczych, których stosowanie powinno przyczynić się również do ograniczenia emisji substancji odorowych w czasie przechowywania i stosowania nawozów naturalnych. Mimo, że nie jest to akt prawny, wskazane byłoby jego stosowanie a promowanie tych zasad należy, w szczególności do władz samorządowych, organizacji rolniczych i rolniczych jednostek doradczych.

Jednocześnie, podkreślając, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska nie jest organem właściwym w sprawach odorów informuję, że do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola podmiotów dotycząca przestrzegania przepisów w zakresie przechowywania i stosowania nawozów, zawartych w szczególności w art. 17-20 ustawy o nawozach i nawożeniu. Szczegółowy sposób stosowania nawozów, mający na względzie zapewnienie ochrony zdrowia ludzi lub zwierząt lub ochrony środowiska zawarty został w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. Przy czym podstawowe zasady i warunki, które należy stosować mają na celu przede wszystkim ochronę wód.

Kto stosuje nawozy niezgodnie z zasadami i warunkami określonymi w art. 17-20 ustawy o nawozach i nawożeniu oraz w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania, powodując zagrożenie zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska podlega karze grzywny.

 

 

16

WRZ

2016

1294

razy

czytano

3472/4448

zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: Pies czuje tak jak Ty
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Pies czuje tak jak Ty

18

lip

2024

: Program XXVI DNI ŻARNOWCA
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Program XXVI DNI ŻARNOWCA

18

lip

2024

: Bezpieczeństwo podczas prac polowych
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Bezpieczeństwo podczas prac polowych

18

lip

2024

: SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRA EUROPEJSKIEGO
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRA EUROPEJSKIEGO

18

lip

2024

: BON ENERGETYCZNY - nabór wniosków od 1 sierpnia
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

BON ENERGETYCZNY - nabór wniosków od 1 sierpnia

18

lip

2024

: Energetycy wspierają obrączkowanie bocianów
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Energetycy wspierają obrączkowanie bocianów

18

lip

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.