Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Informacja o planie polowań Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Charsznicy na sezon łowiecki 2016/2017

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja o planie polowań Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Charsznicy na sezon łowiecki 2016/2017

 

Informacja o planie polowań Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Charsznicy

na sezon łowiecki 2016/2017

Artykuł 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 poz. 2168 , z późn. zm.) – dalej pr. łow. wyraźnie stanowi, że przy oddawanie strzału do zwierzyny myśliwy powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych. Natomiast obowiązki w zakresie informowania mieszkańców o dacie polowania określa § 28 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548) – dalej r.w.w.p. Zgodnie z tym przepisem, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia, uprzednio zawiadamia właściwych miejscowo nadleśniczych oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych.

Warunki wykonywania polowania reguluje pr. łow. oraz r.w.w.p. Z treści ww. przepisów można wyprowadzić następujące podstawowe reguły bezpiecznego wykonywania polowania, dotyczące myśliwych i mające znaczenie dla osób postronnych, które mogły znaleźć się na obszarze, na którym odbywa się polowanie. Należą do nich:

1. Zakaz strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych (art. 51 ust. 1 pkt 1 pr. łow.).                                                                                       

2. Zakaz celowania i oddawania strzału, gdy zwierzyna znajduje się w odległości mniejszej niż 200 metrów od pracujących maszyn rolniczych (§ 12 pkt 3 r.w.w.p.).

3. Zakaz celowania i oddawania strzałów, jeśli na linii strzału znajdują się myśliwi lub inne osoby albo zwierzęta gospodarskie, budynki lub pojazdy, a odległość od nich nie gwarantuje warunków bezpiecznego strzału (§ 12 pkt 1 r.w.w.p.) oraz gdy zwierzyna znajduje się na szczytach wzniesień (§ 12 pkt 2 r.w.w.p.).

W kwestii informowania właścicieli gruntów, na których przeprowadzane jest polowanie, o planowanym polowaniu rozkład obowiązków jest następujący: dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego z odpowiednimi wyprzedzeniem zawiadamia właściwych miejscowo nadleśniczych oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych. Natomiast organy samorządu terytorialnego we własnym zakresie informują mieszkańców o terminach polowań zbiorowych, w szczególności poprzez wywieszenie informacji w siedzibie urzędu gminy, jak również (coraz powszechniej) poprzez umieszczenie informacji o terminie polowań zbiorowych na stronach internetowych urzędu gminy. Na terenie obwodu łowieckiego zależnie od wielkości (min. 3 tys. ha) może być nawet kilkuset posiadaczy gruntów rolnych, co uzasadnia przyjęte rozwiązania.

W przypadku zachowania minimalnej odległości 100 m od zabudowań należy zaznaczyć, że ustawodawca ustalił minimalną odległość od zabudowań mieszkalnych, a nie od ogrodzenia posesji. Ogrodzenie może wszak znajdować się nawet i kilkaset metrów od tych zabudowań. U podstaw tego przepisu legła konieczność ograniczenia uciążliwości oddawania strzałów w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań (przeznaczonych na cele mieszkalne, a także zapewnienie spokoju i właściwych warunków odpoczynku), jak również bezpieczeństwa osób tam zamieszkujących.

 

 

30

SIE

2016

1708

razy

czytano

3372/4339

zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: Podziękowanie za udział w wyborach
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Podziękowanie za udział w wyborach

23

kwi

2024

: KONKURS HISTORYCZNY
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

KONKURS HISTORYCZNY

23

kwi

2024

: Światowy „Dzień Ziemi” w Szkołach Podstawowych ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Światowy „Dzień Ziemi” w Szkołach Podstawowych ...

19

kwi

2024

: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

19

kwi

2024

: Cyberbezpieczny samorząd
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Cyberbezpieczny samorząd

19

kwi

2024

: Informacja dla rolników
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Informacja dla rolników

18

kwi

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.